علایم مزاجهای چهارگانه و انتخاب غذا.حجامت.زالو درمانی.

اموزشی و بهداشتی و سلامتی

 

ورم بیضه در مزاجها

بسیارى از بیماریها موجب ورم بیضه ها مى شود که مهمترین و شایع ترین آنهاورم بیضه در مبتلایان به تب مالت و ورم بیضه در بیماران مبتلابه اریون یا ورم غده بناگوش مى باشد ضربه ها، واریس بیضه و آب آوردن آنهاو بیماریهاى بدخیم نیزعامل مهمى در بزرگ شدن بیضه ها مى باشد، عفونت ها را بطور کلى نبایستى ازنظر دور داشت ، براى معالجه مبتلایان به ارکیت (ورم بیضه ) بامعالجه بیمارى اصلى بهبودى مى یابند از نظر گیاه درمانى مهم تعدیل مزاج وپاکسازىعامل بیمارى است که آن را خلط غالب گویند که با شناختن علائم و نشانه هاىهر یک از مزاجهاى چهارگانه ، معالجه و درمان آن آسان مى شود.

درمان :

تخم خرفه ، اسپرزه ، تخم گشنیز، برگ تاجریزى ، یا دانه آن ، برگ کاسنى ،یا تخم آن ، آرد جو، آرد باقلا و عدس را مخلوط کرده خمیر نمودهبر محل تورم ضماد نمایند یا بابونه ، مغز ناخنک ، آویشن شیرازى ، تخم کتان، برگ کلم را نرم کوبیده با لعاب اسپرزه خمیر کرده ضماد نمایندیا پماد بابونه یا مغز ناخنک یا تخم شوید را کوبیده با لعاب دانه خطمىخمیر کرده ضماد کنند.

معالجات فوق مربوط به مزاج دموى مى باشد.

درمان در مزاج بلغمى

جوشانده تخم ترب ، شبت ، ریشه شیرین بیان به مدت سه روز صبح و عصر ادامهدهند یا ریشه شیرین بیان 10 گرم ، بادیان 5 گرم جوشاندهبا گل قند میل نمایند و مغزناخنک ، بابونه ، تخم کتان ، مقل ، موم از هرکدام 10 گرم نرم کوبیده در روغن یا آبگل شب بو یا در سفیده تخم مرغ یا در خمیر آرد باقلا ریخته پس از پختن ضمادنمایند و یا بابونه ، مغز ناخنک و خطمى از هر کدام 10 گرم نرمکوبیده در روغن بابونه پخته ضماد کنند و با جوشانده آب نعناع و مرزنجوشمحل متورم را بشویند و کمپرس نمایند و ثقل (تفاله ) این داروها را روى محلمتورم ضماد کنند.

ورم بیضه یا آلت در مزاجهاى سوداوى

درمان :


پاک سازى سودا کنند، از جوشانده بادیان ، ریشه شیرین بیان ، بالنگو درگل قند استفاده نمایند. و مدت چند روز این داروها را میل نمایند. مقل ارزق، بابونه ،اکلیل ، برگ کلم ، مغز ساق گاو، پیه مرغ اشق میعه تخم شنبلیله همه را نرمکوبیده در روغنحل کرده بمالند یا اشق را در سکنجبین حل کرده در سبوس گندمى که قبلاسائیده شده است ریخته ضماد نمایند و مرهم هاى بالا را مرتبا عوض کنند،آرد باقلا، آرد جو، آرد نخود و مویز را در روغن پخته ضماد نمایند یا تخمشوید، نخود،اکلیل ، و بابونه را پخته ضماد کنند یا در آب کلم ریخته ضماد کنند. پیهمرغ ، مغز ساق گاو، روغن زیتون ، ومقل را درهم گداخته بمالند آرد نخود به تنهائى محلل (حل کننده ) ورمها است (به صورت ضماد).

اگر ورم بیضه در اثر سوزاک باشد

برگ شانه ، ریوند، تاجریزى ، را سائیده ضماد کنند، بیضه را با آب برگ شاهدانه یا شاهدانه کوبیدهحل شده در آب بشویند یا برگ پیاز و برگ خطمى را کوبیده آب آن را بمالند.

برگ درمنه ، و آرد جو و باقلا را درهم آمیخته ضماد کنند، یا زیره ، آردباقلا و موم و روغن را آمیخته ضماد نمایند. اشق را در سرکهحل کرده ضماد کنند. آرد هسته خرما و خطمى ضماد کنند، گل ارمنى جدوار،هلیله زرد، در سفیده تخم مرغ سائیده ضماد کنند دیگر ضماد شنبلیله ، تخمکتان ، برگ خطمى ، تاجریزى ، اکلیل ، را نرم کوبیده در شیر حل کرده به کاربرند.

مغز تخم بیدنجبیل را در روغن زیتون پخته ضماد نمایند، اینها که گفته شد همه از داروهاى ضد ورم مؤثر مى باشند.

ورم بیضه به سبیل سمن نه بطریق ورم

در اینجا فقط بیضه بزرگ و چاق شده اما ورم در کار نیست .

درمان :

پوست خشخاش ، تخم گشنیز، شوکران و سیب زمینى را درهم کوبیده ضماد نمایند در اینجا اگرگل ارمنى و سرکه به آنها اضافه شود مؤثر است

   + فرزانه (ربابه)دریاباری ; ٩:٥٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/٢/۱٠
comment نظرات ()

 

بعضی در این زمینه باتوجه به انرژی‌ای که مواد غذایی یا خوراکی‌ها در بدن تولید می‌کنند آنها را به غذاهای گرم و سرد طبقه بندی می‌کنند در حالی که درست نیست، چون بعضی خوراکی‌ها وجود دارند که سرشار از انرژی هستند و اصلا جزو چربی‌ها محسوب می‌شوند ولی در این تقسیم‌بندی در لیست غذای‌های سرد جای دارند و البته خوراکی‌هایی هم وجود دارند که انرژی زیادی در بدن تولید نمی‌کنند و فقط یک طعم دهنده هستند (مثل نعنا) ولی جزو غذاهای گرم به حساب می‌آیند یا مثلا ماست گاو و گوسفند از نظر میزان انرژی‌زایی خیلی با هم تفاوتی ندارد ولی در ۲دسته سرد و گرم طبقه‌بندی می‌شوند.

پس هر چیزی که باعث شود بدن ذخایر(چربی) بیشتری را بسوزاند و انرژی بیشتری تولید کند گرم مزاج و بر عکس آن سرد مزاج خواهد بود.

به‌عنوان مثال غذاهای گرم باعث تغییر سیستم ایمنی می‌شوند و از سوی دیگر نیز باعث بالا رفتن «تون» عصبی سمپاتیک محیطی و کاهش تون عصبی سمپاتیک فوق‌کلیوی و عصب پاراسمپاتیک و کــاهش تــرشح هــورمون کورتیکواستروئید از غدد فوق کلیوی می‌شوند که این فرایندها به نوبه خود موجب افزایش متابولیسم و سوزاندن انرژی و در نتیجه انرژی‌زایی و افزایش حرارت و فعالیت می‌شود.

این مسئله در مورد غذاهای مرطوب و خشک نیز صادق است. خوراکی مرطوب حتما این‌طور نیست که آب زیادی داشته باشد بلکه به این دلیل مرطوب است که وقتی خورده می‌شود باعث می‌شود بدن آب بیشتری را در بافت‌ها نگه دارد.

به‌عنوان مثال آلو یک میوه مرطوب است که حتی اگر خشک آن نیز مصرف شود باز هم همین خاصیت خود را دارد؛ پس رطوبت و خشکی غذاها نیز نه به تعداد ملکول‌های آب موجود در آنها بلکه به خاصیت آنها در جذب و حفظ ملکول آب در بافت‌ها برمی‌گردد. بنابراین در نظر گرفتن طبیعت غذاها بدون توجه به تأثیر آنها بر متابولیسم از نظر علمی خیلی درست نخواهد بود.

 مشخص شده که سیستم عصبی بدن به‌ویژه انتهای عصبی اعصاب واگ ترکیبات موجود در غذا را شناسایی می‌کند و بر اساس آن ترکیبات نحوه کارایی‌‌اش بر متابولیسم بدن متفاوت می‌شود. حتی در حال حاضر موسیقی‌ها نیز به گرم و سرد دسته‌بندی می‌شوند و این برمی‌گردد به همان تأثیری که بر سوخت‌و‌ساز بدن می‌گذارند.

 

 تأثیر عطر‌های سرد و گرم بر سیستم عصبی باعث این تقسیم‌بندی می‌شود چرا که این سیستم عصبی است که روی متابولیسم و کاتابولیسم تأثیر می‌گذارد و باعث سوزاندن ذخایر(چربی) یا افزایش آنها می‌شود.

تقسیم‌بندی افراد به ٢دسته دارای طبع سرد و گرم در ساختار طب سنتی، کاملا بر اصول علمی و خصوصیات فیزیولوژیک و ایمونولوژیک بدن افراد استوار است. افراد سرد مزاج و گرم مزاج دارای ویژگی‌هایی هستند که گاه حتی در ظاهر آنها نمایان می‌شود. هر چند این یک امر ژنتیک است ولی شرایط زندگی هم روی آن تأثیر می‌گذارد.

مطالعات نشان داد این افراد از نظر تون عصبی سمپاتیک و پاراسمپاتیک و نیز تغییر واکنش‌های سیستم ایمنی با هم متفاوتند.  تفاوت اصلی در سیستم عصبی این افراد است که آنها را سردمزاج و گرم ‌مزاج می‌کند. ما دارای سیستم عصبی آنتریگ(روده‌ای) و واگ هستیم که اینها می‌توانند مواد غذایی مختلف را شناسایی کنند.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری ; ٢:٤۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٢/٢
comment نظرات ()