علایم مزاجهای چهارگانه و انتخاب غذا.حجامت.زالو درمانی.

اموزشی و بهداشتی و سلامتی

 

هر فصلی از سال برای کسانی که مزاج صحی آنها با مزاج فصل مورد نظر متناسب است سازگار می باشد. هر فصلی برای کسانی که دارای مزاج مخالف با مزاج فصل هستند ناسازگار می باشند.»

شیخ الرئیس ابوعلی سینا، همچنین فصولی در فنّ دوم از کتاب اول قانون در طب را به معرفی انتشار و پراکنش بیماری های گوناگون در فصول مختلف پرداخته است. بعنوا ن مثال بعد از ذکر پاتوفیزیولوژی شرایط بهاری در ایجاد بیماری های این فصل بر اساس فلسفة نظری طب اسلامی به بیماری های بهاری اشاره می کند.

«بیماری های بهاری از این قرارند: دگرگون شدن خون (اختلاف الدم)، خونریزی بینی، تشدید بیماری مالیخولیایی در مزاج های سودائی، ورم ها، دمل ها و خراج ها، خناق و دیفتری که ممکن است کشنده باشد، ترک برداشت رگ ها، پیدایش بزاق و خدوی خون آلود و سرانجام سرفه».

شیخ الرئیس سپس به عوامل جغرافیایی چون عرض جغرافیایی، بلندی ها و پستی های زمین، کوهساران، دریا، بادها و تأثیرات محیط زیست بر سلامت و بیماری انسان می پردازد.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری ; ٥:٢٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٩
comment نظرات ()