علایم مزاجهای چهارگانه و انتخاب غذا.حجامت.زالو درمانی.

اموزشی و بهداشتی و سلامتی

 

ماه دوم بهار خونها به جنبش می‏آید نیسان سی روز است در این ماه روز بلند می‏شود و مزاج فصل قوی می‏گردد، خون بحرکت می‏آید، بادهای شرقی در این ماه میوزد، از غذاهای سرخ کرده مصرف می‏شود و از آنچه به سرکه عمل می‏آید و نیز از گوشت‏های شکار. فصلها مانند بدنهای ما دارای مزاجند یعنی عواملی که در طبیعت در فصول چهار گانه روی موجودات خصوص حیوان و انسان کار می‏کند ممزوج و مختلط از عناصر مختلفه‏ای است که با اختلاف در کمیت و کیفیت آن عناصر مزاج فصول نیز مختلف شده است مزاج بهار در ماه دوم تقویت میشود بنابراین کمتر می‏توان تحت تأثیر آن نرفت، مقصود از حرکت خون تسریع در جریان است چونانکه منظور از هیجان آن جنبش وضعی و زیاد شدن ملکولها است. در ماه دوم بهار بادها بیشتر از جانب مشرق میوزد بنابراین کسانیکه مایلند از باد بهاری استفاده کنند باید بیشتر در سمت شمال غربی محل سکونت خود را قرار دهند تا از بادهای مخالف محفوظ مانده و از نسیم شرق بهاری بآرامی بهره‏مند شوند. خوراکهای این ماه باید بیشتر سرخ کرده باشد زیرا در این ماه طغیان بلغم شروع می‏شود خوردن غذاهای آبکی بر غلبه آن میافزاید و صلاح نیست ضاهرا منظور از مأکل مشویه گوشت‏های بریان کرده است و ممکن است مطلق بریانی‏ها باشد. چند دستور در ماه نیسان اعمال غریزه جنسی و مالیدن روغن به بدن در حمام نیکو است و نوشیدن آب ناشتا مفید، بوئیدن گل‏ها و عطریات سودمند است. در این ماه چون خون از هیجان وضعی گذشته حرکت انتقالی پیدا می‏کند منی که خلاصه اوست مانند خون قرار نمیگیرد چیزی که هست سیر خون رجعی و سیر منی دفعی است و بهمین جهت عمل مجامعت خیلی مناسب است. در این ماه چون مزاج فصل و هوا غلظتی پیدا می‏کند تنفس آن از راه مسامات بدن چندان مطلوب نیست مگر اینکه به وسیله‏ای آنرا تلطیف کنند و این عمل را چربی که روی پوست بدن مالیده می‏شود ببهترین وجه انجام میدهد و چون عمل تعریق در این ماه کم است و غده‏های آن ترشح قابل توجهی از خود نشان نمیدهند مالیدن روغن روی پوست و سد مسامات بوسیله آن عوارض سوئی را در بر نخواهد داشت. در این ماه بر اثر کم شدن بلغم صفرا غلبه می‏کند و در نتیجه اشتهاء کم می‏شود زیرا غلبه صفرا موجب ضعف غدد مترشحه معدی شده و اسید معدی را کم می‏کند و این خود موجب کمی اشتهاء است نوشیدن آب (البته مقصود آب سرد است) ناشتا معده را خنک ساخته و حرارت غریزی آنرا که عکس العمل سردی است زیاد میکند در نتیجه غدد بکار افتاده ترشح زیاد و اشتهاء بسیار و صفرا نابود میگردد. در این ماه به واسطه حرکت خون بسوی اعالی بدن و سر و مغز فکر بیشتر میشود احساسات غالب و خشم مسلط و اعصاب دماغ محتاج به تقویت بیشتری هستند استشمام بوهای خوش بهترین خوراک اعصاب و دماغ است. پایان بهار ایار سی و یک روز است. در این ماه بادها صاف است و آن آخر فصل بهار می‏باشد، در آن از خوردن غذاهای شور و گوشتهای غلیظ مانند کله و گوشت گاو منع شده و نیز خوردن ماست ترش و خامه در او مفید نیست. بادها همواره حامل اجرام ریز و سبکی هستند که گاهی میکربها و نقاله‏های امراض است. میکروبها از تحولات ناگهانی هوا و گرما و سرمای زیاد که بی‏مقدمه باشد غالبا نابود می‏شوند ولی پس از گذشتن زمانی کم کم بقایای آنها بهوای جدید عادت کرده محیط برای رشد آنها مناسب می‏شود و در محوطه‏هائی که تناسب برای رشد میکروبها بطور کافی وجود دارد بادها آرام و سبکبارند و در آنجا خطر سرایت امراض خیلی کم است. آخر فصل بهار هوا از انقلاب آرام می‏گیرد میکربها با هوای بهار انس گرفته بر شد و تکثیر می‏پردازند بادها صاف و حامل میکرب بمقداری که قابل توجه باشد نخواهند بود. در آخر بهار که سلولهای بدن فعالیتشان کم می‏شود و بدن مواد غذائی را کمتر می‏تواند بخود جذب کند و بر اثر شروع گرمای خارج حرارت غریزی تن رو بنقصان گذاشته و ترشحات غدد معدی کم می‏شود بهتر آنست که از خوردن غذاهای شور و غلیظ مانند کله و پاچه و گوشت گاو پرهیز کرد. مقصود از غذاهای غلیظ خوراکیهای چرب نیست لذا کره و روغنجات و دنبه ممنوع نمی‏باشد ماست مانده و ترشیده و خامه به واسطه غلظتی که دارد دیر جذب بدن می‏گردد، نمک گر چه در عمل هضم و تحریک اشتها و ضد عفونی دهان و معده بسیار مؤثر است اما افراط در آن باعث ضعف دید چشم و کمی شهوت خواهد شد. در آن چه کنیم در ماه ایار رفتن به حمام نفع می‏بخشد در صورتی که اول روز باشد، و قبل از غذا بکار انداختن جوارح و اعضاء در کارهای سخت پسندیده نیست. در اواخر بهار که گرما بر سردی هوا چیره می‏شود احتیاج بدن نیز بعمل تعریق شروع می‏گردد ولی این احتیاج باید کم کم و بطور مدارا تأمین شود حمام غدد مربوطه را تحریک میکند و کارهائی که بعد از آن بوسیله جوارح انجام میگیرد عمل تبخیر را نیز با ملایمت صورت میدهد. حرکت اعضاء و جوارح هم چون بنوبه خود در تحریک غدد مترشحه عرق بسیار مؤثر است لازم است که قبل از خوردن غذا نباشد زیرا تعریق دفع مایعات زائده بدن است و این مایعات با شکم گرسنه و ضعف مزاج بآسانی دفع نمی‏شود. علاوه خود غدد برای تحریک محتاج بانرژی هستند و آنرا باید از مواد غذائی تهیه کنند. موضوع دیگری که باید توجه داشت ربط غده‏ها در انجام کارهای فیزیکی با یکدیگر است غده‏ها همه با هم کار می‏کنند و چنانچه یکدسته از آنها مواد مدفوعه خود را نتوانند بخارج پرتاب کنند در داخل بدن منتشر می‏سازند. غده‏های تعریقی با غدد ترشحی معدی نیز مرتبط است. وقتی غدد تعریقی بر اثر فشار زیاد و کار و فعالیت خسته شد و از عمل باز ماند غدد معدی نیز فرسوده می‏شود. این ارتباط میان ماهیچه‏ها و یاخته‏ها نیز هست بنابراین بعد از کارهای سخت بلافاصله نباید بخوردن طعام پرداخت.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری ; ٥:۳٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٩
comment نظرات ()