علایم مزاجهای چهارگانه و انتخاب غذا.حجامت.زالو درمانی.

اموزشی و بهداشتی و سلامتی

 

لازم به ذکر است که در قدیم براى حجامت از شاخ گاو استفاده میشد و حجّام شاخ را بر محل حجامت گذاشته با دهان،موضع را مى مکید تا پوست نرم و موضع سرخ شود. آنگاه با نشتر خود پوست را برش داده، مجددا عمل بادکش را ادامه مى داد.

 در حال حاضر روش حجامت همان ولى ابزار آن تغییر نموده است و به جاى شاخ از لیوان هاى یکبار مصرف استفاده میشود.

ته لیوان یک سوراخ وجود دارد که دستگاه مکنده (Suction) به آن وصل میشود و عمل مکش رادستگاه با تخلیه هواى داخل لیوان انجام میدهد.به جاى نشتر هم از تیغ جراحى استریل (بیستورى) استفاده مى شود. براى ایجاد محیط استریل همبتادین به کار میرود. نحوه کار به اینصورت است که ابتداموضع حجامت، چند دقیقه بادکش میشود. سپس چند خراش سطحى به عمق ۲- ۱ میلیمتر (در حد اپیدرم و حداکثر درم) داده مى شود. تعداد خراشها حدود ۸ و طول هر کدام حدود ۱۵ - ۱۰ میلیمتر مى باشد. آنگاه موضع حجامت مجددابه مدت3- ۵ دقیقه بادکش و خون جمع شده در داخل لیوان تخلیه میشود.

 

بادکش بطور متوالى طى سه مرحله تکرار م ىگردد و معمولاً بعد از مرتبه سوم سیلان خون بداخل لیوان متوقف مى شود. cc حجم خون دفع شده بطور متوسط۵۰ مى باشد و زخم حاصل بعد از حدود ۲۴ ساعت ترمیم میشود.

 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری ; ۱:٥۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/۱۸
comment نظرات ()