علایم مزاجهای چهارگانه و انتخاب غذا.حجامت.زالو درمانی.

اموزشی و بهداشتی و سلامتی

 

قدیمى ترین سند معتبر موجود درباره حجامت، مربوط به ۳۳۰۰ سال قبل از میلاد مسیح است که در مقدونیه عمل حجامت انجام مى گرفته و سپس به یونان باستان رخنه م ىکند. همزمان با تأسیس دانشگاه جندى شاپور توسط یونانیان در ایران،حجامت توسط آنها به ایران آورده شد. ۴۰۰ سال قبل ازمیلاد مسیح سقراط نحوه عمل حجامت و موارد کاربرد آن را به رشته تحریر درآورد. در اوراق پاپیروس که در مصر باستان بدست آمده حدودا ۲۲۰۰ سال قبل از میلاد مسیح، حجامت امرى رایج یعنى ۱۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح در هندوستان حجامت انجام « آیورو ودا » بوده است. همچنین در نوشت ههاى باستانى هند
مى گرفته است.
جالینوس ۱۲۰ سال بعد از میلاد، مطالب متنوعى درباره حجامت در آثار خود نوشته است که همه آن اطلاعات در کتاب
۱۴۹3 ) تکرار شده و حاصل آن همه تجربیات در جملات زیر خلاصه م ىشود: -۱۵۴۱)Paracelsus
18
در جایى که طبیعت دردى را حادث م ىنماید، در آنجا مواد مضرى انباشته م ىگردد، چنانچه طبیعت قادر به خنثى کردن »
« این مواد زائد نباشد، وظیفه پزشک است به کمک تیغ زدن آن نقطه را باز کند و به کمک بیمار بشتابد
از این جملات درمى یابیم که حجامت یکى از موثرترین روشهاى معالجه بوده است.
در قرن ۱۶ میلادى در تمام کشورهاى اروپایى، حجامت امرى متداول و رایج بود. پزشکان معروفى در این قرن ازجمله هر کدام ابزار خاصى جهت حجامت ابداع کرده بودند. معروفترین پزشک قرن Dallacroce وVidius و Fallopioامر حجامت را درمانى معجز هآسا براى بیمارى هاى چشم، ریه، قلب، عروق و « کریستف وبلى بالدهوفلند » نوزدهم آلمان به نام بیماریهاى درد پشت توصیه مى کرد. از اوایل قرن بیستم تا به امروز عمل حجامت عمدتا از سوى مراکز درمان طبیعى انجام مى گیرد و بعضى از پزشکان طب جدید هم به این امر مبادرت م ىورزند.
همواره از طرفداران جدى « برنهادر آشتر » سرشناس ترین چهره علمى وپزشکى اتریش که در سال ۱۸۸۳ متولد شد به نام امر حجامت و درمانهاى طبیعى بود. وى که بعدا به درجه پروفسورى در آلمان نائل آمد در اصل متخصص رماتیسم بود و عملا"مبادرت به درمانهاى طبیعى مى نمود و از جمله بیماریهاى رماتیسمى، افسردگیها، دیسک کمر، آرتروز وبى نظمى درقاعدگ ىهاىزنان را به این شیوه معالجه م ىنمود و اکنون کتابهاى وى مرجع علمى غنى برאى طرفداران طب سنتى بشمار م ىآید.
۱۴۰۰ سال قبل که اسلام ظهور نمود ۵۳۳ باراز دهان مبارכ حضرت رسول (ص) و دیگر ائمه هدى تاکید بر انجام حجامت درمان هر دردى است) در رأس همه ) « الحجامة دواء لکل داء » حجامت شده است به طورى که حدیث مشهور نبوىاحادیث قرار دارد.
توطئه طب استعمارى علیه سنت نبوى حجامت:
در کشور ایران نیز حجامت سابق هاى دیرینه دارد. دلایل فراوانى وجود دارد که قبل از اسلام در ایران حجامت وجود داشته به نحوى که در زمان خلافت عباسى در جامعه ایران رایج بوده و هارون الرشید به توصیه یکىاز حَجّامهاىایرانى حجامت کرده واز مرگ نجات یافته است. و در هزار سال قبل، بوعلى سینا حجامت را به عنوان یک رکن درمانى مطرح کرده و استفاد ه هاى گوناگونى از آن م ىکند. همچنین سایر دانشمندان طب در ایران مانند جرجانى و حکیم محمدبن زکریاى رازى و دیگران همه ازحجامت بهره گرفته اند، و از آن پس نیز حجامت در فرهنگ ما جایگاه ویژه اى داشته است و به عنوان یک سنت مؤکد جزء
اعتقادات مردم بوده است. بزرگسالان در حمام حجامت م ىنموده اند و در بهاران، کودکان خود را ملزم به انجام حجامت .بهترین عید، دوره حجامت است، عید ،« نعم العید عیدالحجامة » مى کرده اند. مردم براساس توصیه رسول اکرم(ص) که مى فرماید
خون مى گرفتند و روز مشخصىاز سال را براى اینکار تعیین مى کردند.
این روند ادامه داشت تا اینکه درسال ۱۳۳۴ (دوسال بعد از کودتاى ۲۸ مرداد) و همزمان با وضع قانون نظارت بر درمان، به شکل گسترده اى با حجامت مبارزه شد و ژاندارمها حجامتگران را در سراسر کشور دستگیر مى کردند و بدین ترتیب این سنت الهى پرسابقه از روند رفتارهاى سنتى جامعه خارج گردید. و تنها در مناطقى از کشور که تحت تسلط کامل دولت نبوداین سنت اجرا مى شد و مردم بیماریهاى خود را به وسیله آن مداوا مى کردند و به همین منوال وضعیتادامه دאشت تا در سال ۱۳۶۵ درجمعى که به انگیزه کشف یک راه درمانى ساده و فراگیر وارزان قیمت و به منظور ارائه یک روش درمانى پیشگیرانه تشکیل

شده بود،

این سنت پیشنهاد و مورد توجه و تحقیق قرار گرفت و پس از آن در سال ۱۳۶۸ در قالب مؤسسه تحقیقات حجامتایران به ثبت رسید. در ابتداى کار تعریف مشخصى از حجامت وجود نداشت. اطلاعات لازم پیرامون حجامت بسیار پراکندهوناقص بود؛ تجربیات درمانى حجامت فقط در اذهان معدود پیرمردانى وجود داشت که در اقصى نقاط کشور حضور داشتند.

تاثیرات کاربردى حجامت و شیوه انجام آن نیز در کتابى تدوین نگردیده بود. جمع آورى این اطلاعات قبل از اینکه یک کارپژوهشى در گوشه کتابخان هها و آزمایشگاهها باشد یک کار تحقیقى، فرهنگى و مرد مشناسى بود. علاوه بر آن در سال ۶۹ بادرک این مطلب که منطق تجویز حجامت به نقش جاذبه ماه بر روى مایعات زمین و بالاخره بر روى بدن انسان ارتباط دارد

روند مطالعات اولیه تغییر کرد و مطالعه بر روى تغییرات جوى و جاذبه ماه و خورشید و جذر و مد آب دریا نیز به آن اضافه شد وزمانى تاثیر قطعى انجام حجامت بر بیماریها در مؤسسه مشاهده شد که ضوابط ایام حجامت رعایت گردید.


   + فرزانه (ربابه)دریاباری ; ۱:٥۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/۱۸
comment نظرات ()