علایم مزاجهای چهارگانه و انتخاب غذا.حجامت.زالو درمانی.

اموزشی و بهداشتی و سلامتی

 

در هفت باب است:

باب اول: تب یک روزه

این نوع تب ناشی از خستگی شدید، در معرض آفتاب داغ واقع شدن، غضب شدید، اندوه شدید، سرمای شدید و خوراکی‌های با طبیعت گرم و اسباب مشابه آن است. این تب بیست و چهار ساعت دوام دارد با این نوع تب باید نرم و آرام برخورد کرد و نباید به یکباره ریشه‌کن شود تا به تب دیگری تبدیل نگردد. بلکه برای رفع آن از نوشیدنی‌ها و عصاره‌های مخلوط با آب سرد استفاده کند و چنانچه هنگام غذا خوردنش باشد و بداند که ترک خوراک باعث تشدید تب نمی‌شود صرفاً به نوشیدنی‌ها و عصاره‌های سرد اکتفا کند. اما اگر نگران تشدید تب باشد مقداری آرد سردی‌بخش [مثل جو] مخلوط با کمی شکر و نیز نان آغشته به آب انار میخوش میل کند. پس از برطرف شدن تب به حمام رود و غذا خوردن عادی را به آرامی از سر گیرد.

 باب دوم: تب روزانه بلغمی

این نوع تب ناشی از بلغم عفونی غالب بر معده و رگهای بدن است. درمان این تب چنانچه عامل دیگری در کار نباشد و بیمار هم پرخور نباشد این است که معده‌اش را با قی کردن پاک کنند و جوشانده ترب و سکنجبین عسلی و همچنین خوردن سرکه و روغن زیتون و یا روغن کنجد تازه و عسلی و نیز شکر سفید مفید است. بعلاوه اگر غذاهایی میل کرد پس از آن آب گرم و نیز سکنجبین بنوشد و با قی کردن، معده را پاک نماید.

چنانچه مزاج بیمار خشک باشد پس از خوردن گلنگبین، آب‌ِ زنجبیل بنوشد بعلاوه نخودآب و نیز روغن زیتون را با روغن کنجد حل شده با آب انار ترش و آبغوره میل کند. همچنین شربت آلو و خوراک پرهیزانة تهیه شده از اسفناج و کدو و روغن بادام مفید است.

 باب سوم: تب رِبع یا تب سودائی

این نوع تب ناشی از سودای متعفن است که بر طحال و دیگر رگها غلبه می کند. راه درمان این تب چنانچه عامل دیگری در کار نباشد و بیمار هم پرخور نباشد در دورة بدون تب چنین است: جوشانده هلیله سیاه، زبیب، فلوس و ترنجبین داده شود. به کودکان هم سکنجبین دهند تا ادرارشان زیاد گردد. همچنین آب ریشه کرفس و رازیانه دستور دهد. علاوه بر آن جز در روز تب، جوجه تهیه شده بنحو دبکراک خورانده شود. بیمار نباید در روز تب هیچ غذایی بخورد زیرا خوردن در روز تب، سنگینی می‌آورد.

 باب چهارم: تب مطبقه[1]

این نوع تب ناشی از عفونت خون است و یا از کثرت و امتلاء خون است و برای درمانش این اقدامات کفایت می‌کند: چنانچه بیمار پرخور نباشد آب انار با شکر طبرزد بنوشد و عدسی ترش با روغن بادام و نیز ماءالشعیر با انار ترش داده شود.

چنانچه مزاج بیمار خشک باشد آب عناب و آلو و نیز تمرهندی با شکر طبرزد دستور دهد همچنین خوراک کدو و اسفناج و روغن بادام میل کند. چنانچه نمونه ادرار بیمار از رسوبات صاف شود و معده بیمار ضعیف نباشد آب خیلی خنک داده شود.

باب پنجم: تب‌های مرکب

چنانچه تب بیمار نامنظم شود و روزی تب او شدت یابد و روزی دیگر تبش خفیف شود و بیمار روزی سبک‌تر و روز دیگر سنگین‌تر باشد تب او مرکب خواهد بود. برای درمان این نوع تب و تجویز غذا باید متناسب با بروز حالات، از درمانهای ترکیبی استفاده شود.

 باب ششم: تب دق

چنانچه گوشت بیمار تحلیل رود و توان بیمار ضعیف گردد و صدایش نازک شود و صورتش به سرخی گراید و چشمانش در گودی افتد و این همه، عاملی بیرونی و آشکار مثل اسهال یا خون‌دماغ شدید نداشته باشد و یا در اثر قطع خوراک نباشد تب دق خواهد بود. درمان آن پیچیده است و پزشکان ماهر هم گاه از درمانش عاجزند تا چه رسد به کسی که پزشک نیست. بنابراین بهتر است بیمار برای درمان این نوع تب به پزشک مراجعه نماید زیرا درمانش سخت و بهبودی‌اش سخت‌تر است.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری ; ٢:۳٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/۱۸
comment نظرات ()