علایم مزاجهای چهارگانه و انتخاب غذا.حجامت.زالو درمانی.

اموزشی و بهداشتی و سلامتی

 

گل سرخ: ترکیبی از قوا و قابض

سوسن اللزورد [؟ احتمالاً سوسن زرد یا سوسن آزاد مورد نظر بوده است که با صفت فارسی در متن عربی آمده است]: خشک

نسرین: گرمی‌معتدل دارد

شاهسپرم: جوانه‌اش گرمی معتدلی دارد اما رسیده‌اش گرم و خشک است.

پنج‌انگشت: گرم و خشک

شب‌بو: گرمی‌ معتدل دارد.

مرماحوز: گرم و خشک

درمنه: گرم و خشک

برنجاسف: گرم و خشک

لفّاح: ترکیبی از قوا و مخدر

شکوفه بیدمشک: گرمی‌ و سردی معتدلی دارد.

یاسمن سرخ: گرم و خشک

یاسمن سفید: معتدل

یاسمن زرد: قوه ضعیفی دارد.

مورد : مرکب‌القوی و قابض

بابونه: گرمی‌ و خشکی معتدلی دارد.

أسفرجد2 بسیار گرم

   + فرزانه (ربابه)دریاباری ; ۳:٠٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/۱۸
comment نظرات ()