علایم مزاجهای چهارگانه و انتخاب غذا.حجامت.زالو درمانی.

اموزشی و بهداشتی و سلامتی

 

اسباب:انصباب مواد بلغمی تحت جلد به علل مختلفه

* علامات: ایجاد سفیدک هایی بر روی پوست بدن (شدت و ضعف بیماری طبق ماده منصبه )

* انواع: منتشر و غیر منتشر/ حاد و مزمن / سطحی و عمقی

*تشخیص افتراقی :حس بصر و حس لمس / خلانیدن سوزن به شیوه خاصمالیدن ناحیه مربوطه / و ...


  * پیشگیری:

  • بوییدن نرجس امان از برص است.
  • خوردن سکنجبین عنصلی بعد از حجامت در فصل زمستان.
  • خوردن سه لقمه طعام قبل از غذا با نمک.
  • ابتدا و انتهای غذا با نمک باشد.
  • روغن مالی کردن و حنا گذاشتن در حمام امان از برص است.
  • حنا گذاشتن بعد از نوره( مو بر) امان از برص است.
  • خضاب گذاشتن امان از جذام و برص و آکله است.
  • کوتاه نمودن ناخن در روز جمعه امان می دهد از برص و کوری.
  •  شستن سر با خطمی در روز جمعه امان از برص و جذام است.
  •  خوردن سکنجبین مغلی امان از لقوه و بهق و برص و جذام است باذن الله.

 * درمان

1- خوردن مرقه( شوربا- نخود آب و آب گوشت -دهخدا-) با گوشت گاو از بین برنده برص و جذام است.

2- خوردن کرفس از بین برنده برص است.

3- مالیدن آب دهان در ناشتا بر روی برص .

4- خوردن آب نیسان.

5- خوردن بادنجان بورانی شفا از برص است.

6- خوردن آب از کوزه(الکوز العام) امان از برص است.

7- حجامت سر از هفت بیماری شفا می دهد من جمله برص.

8- مالیدن دهنج {آفریقا ( سبز پر رنگ) }به ناحیه برص.

9- خوردن و مالیدن تربت پاک سید الشهدا علیه السلام بر روی برص.

10- سنا + هلیله کابلی + هلیله زرد + هلیله سیاه : به مقدار ده گرم در صبح ناشتا و شب موقع خواب.

11- سنا + زبیب احمر پاک شده + هلیله کابلی + هلیله زرد + هلیله سیاه : به مقدار ده گرم در صبح ناشتا و شب موقع خواب.

12- مالیدن به همراه نمک و مقدار نخودی از دوای جامع امام رضا علیه السلام همراه روغن فندق یا روغن بادام تلخ یا روغن صنوبر…  

13- مخلوط حنا و نوره در حمام جهت رفع امراض پوستی.

14- ماش پخته به صورت حسو و قرار دادن آن در طعام فرد در صبح ناشتا.

* پرهیزات و احتیاطات:

1- پرهیز از حجامت کردن و نوره گذاشتن در روز چهار شنبه (یوم نحس مستمر)

2- شستن پاها و بدن با خزف (طین مصر، خزف شام) در حمام باعث برص می شود.

3- عدم شستن بدن با آب جنابت.

4- پرهیز از عواملی که باعث ایجاد برص می شود مانند:

* حنا گذاشتن در روز چهار شنبه و جمعه.

* عدم شستشو و انجام وضو و عجین شدن با آب گرم شده توسط نور خورشید.

* خورد و نوش در هنگام جنابت مگر بعد شستن دست و مضمضه و استنشاق نمودن (وضو، غسل).

* عدم مجامعت زن در ایام حیض(مجامعت در حال جنابت ) .

* خوردن بر سیری.

5- عدم پاک کردن صورت با ازار در روز جمعه بعد از حمام

6-خوردن جرجیر (نوعی سبزی شاهی ) در شب.

7- خوردن شیر با نبیذ

8- خوردن خربزه در صبح ناشتا.

9- عدم نگاه کردن به باطن فرج .

 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری ; ۳:٢۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/۱۸
comment نظرات ()