علایم مزاجهای چهارگانه و انتخاب غذا.حجامت.زالو درمانی.

اموزشی و بهداشتی و سلامتی

 

برای خنک گردانیدن معده پر حرارت، درمان دردی که از گرماخیزدو از بین بردن خلط مراری آزار دهنده این شربت خوب و مفید است . کسی که شربت غوره می خوردکمترتشنه می شود واز مِسموم شدن دور است .ز نان باردار اگر آن را بخورند خوب است، که معده شان را تقویت می کند و از پذیرش خلط بدجنس سر باز می زند.

ترتیب ساختنش چنین است :

نسخه:

آب غوره را بگیر وبر آتش بپز تا یک دومش می ماند . بپالای و بگذاریک شب بمانددو باره بر آتش بگذار، به وزن دو دِرهم میخک در آن ریزکه بوی تندغوره را از میان بر دارد. بپزد تاپرمایه می شود. باز بپالای و نگهدار!

اگر می خواه ی شربت غوره شیرین هم باشد، بعد از آنکه بر آتش پخت، چندانکه خواهی شکر در آن بریز و بر آتش بدانی که خوب در هم آمیخته اند. Ĥ کم شدت به آرامی بپزد .

   + فرزانه (ربابه)دریاباری ; ۳:۳۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/۱۸
comment نظرات ()