علایم مزاجهای چهارگانه و انتخاب غذا.حجامت.زالو درمانی.

اموزشی و بهداشتی و سلامتی

 

هرگاه ورم گرم در قلب پیدا شد مرگ دارنده قلب حتمی است . امّا قبل از آن که ورم در قلب پدید آید پیش درآمدهایی دارد، پریدن وتپیدن قلب به اوج می رسد . التهاب شعله ور روی می دهد که این را نیز گفتیم کجای بدن به التهاب مبتلا می شود، این خفقان و التهاب آژیر مرگند و خبر از مرگ زودرس می دهند .تنها امیدی که باشد و شاید احیانا تا ورم در قلب جای خوش نکرده است این است که شاه رگ دست بیمار را بزنی و خون بگیری . شاید اگر شریانی را در پایین های بدن بزنی امیدی به شفای بیمار باشد . باید سینه بیمار را وسیله برف سرد گردانی، صندل و کافور حل شده در آب بر سینه اش پاشی . گَشنِیز سبز نیز بر سینه بیمار گذاشتن تهی از فایده نیست. برفاب مخلوط با کافور را همیشه بخورد مفید است.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری ; ۳:۳٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/۱۸
comment نظرات ()