علایم مزاجهای چهارگانه و انتخاب غذا.حجامت.زالو درمانی.

اموزشی و بهداشتی و سلامتی

 

 کاربرد مزاج شناسی در مدیریت

هر انسانی به تبع اخلاط درون خود، کارآیی های مثبت و منفی از خود نشان می دهد. یا کلان بینی دارد یا ریزبینی، یا استعداد تبعیت دارد یا استعداد فرماندهی.

 اگر صفراوی ها را در مدیریت قرار دهیم، در بعضی مقاطع بسیار پرانرژی و پر شور خواهند بود اما در مواقعی هم کم حال و بی تحرک می شوند. چون صفرا از جنس آتش است و به یک باره زبانه می کشد و بالا می رود و به یک باره فروکش می کند و پایین می آید. گاهی خیلی پر انرژی هستند و گاهی آنقدر کم حال می شوند که قرار بدیهی و روزانه ی خود را هم انجام نمی دهد.

انسا ن دموی ناخودآگاه کنش مدیریتی از خود نشان می دهد، روابط اجتماعی خود را خوب تنظیم می کند، کلان بین و فراگیر اندیش است.
انسان سوداوی ریز بین، حساس و دقیق است. دقت در ریزبینی باعث می شود که ارتباط کلان موضوعات با هم را فراموش کند. اگر ما انسان های سوداوی را در راس مدیریت قرار دهیم، تمام نظام اجتماعی و امکانات را صرف ریز بینی ها و مسائل بیهوده و جاسوسی ها و خورده گیری ها می کند و از کلان سرنوشت اجتماع، (مثلا) در 200 سال آینده غافل می ماند.


دموی ها به تنهایی حرکت های کلان و درشت انجام می دهند. کار را پیش می برند و اگر مشاوران بلغمی داشته باشند، زیر پای خود را نیز فراموش نمی کنند ولی اگر این مشاوران را نداشته باشند یا پیروزمندانه پیش می روند، یا پیروزمندانه شکست می خورند! به هر حال، رهبران موفق جهان رهبران دموی بوده اند و بلغمی ها هیچگاه به سطح رهبری نرسیده اند. اطلاعات عمیق فنی در اختیار آدم های سرد، هم موجب گرمی آن ها نخواهد شد.زنان مشاوران خوبی هستند اما تصمیم گیرندگان خوبی نیستند، چون سردی بر آن ها غالب است. نکات ریزی که این ها می توانند ببینند، دموی ها به آن توجه ندارند. و شخصی که بخواهد گام های بلندی بردارد اگر از رعایت نکات ریز غافل باشد در جاهایی شکست می خورد. یک مدیر دموی، چک های درشت می کشد پس حسابدارش باید بلغمی باشد تا تذکر دهد که "این ها از کجا باید پاس بشود؟". تصمیمات کلان باید با رعایت ابعاد ریز همراه باشد.

اگر نظامی می خواهد دور اندیشی و مدیر پروری کند، باید افرادی با این ویژگی های مزاجی را انتخاب کند و آنوقت به آن ها اطلاعات بدهد. ما می گوییم تعادل نظام خانوادگی هم تعادل گرم و سرد است.


   + فرزانه (ربابه)دریاباری ; ۱۱:۳٢ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/٧/٢٤
comment نظرات ()