علایم مزاجهای چهارگانه و انتخاب غذا.حجامت.زالو درمانی.

اموزشی و بهداشتی و سلامتی

 

استمراردر مصرف غذاهای گرم مزاج با وجود معده و کبد گرم و مرطوب موجب می¬شود صفرا در درون کیسه صفرا جابجا نشود و تبلور یافته و لزج می¬شود و مجاری صفراوی را مسدود می¬کند و آغاز شکل¬گیری سنگ صفراوی
و سرطان صفراوی است . در این افراد با خوردن غذاهای گرم افزایش پیدا می¬کند . در ظهر بعلت گرم بودن هوا بدحال¬تر می¬باشند . مسکن-های قوی در این افراد را کنترل نمی¬کند . در معاینه در ناحیه شکم ، به سمت کبد گرمتر است . خود بیمار احساسی گرمی و حرارت می¬کند ولی دست و پا و سر سرد می¬باشد . بعلت آنکه صفرا لزج شده قادر به انتشار در بدن نمی¬باشد و سایر اندام¬ها از صفرا بی¬¬بهره مانده¬اند . درمان این افراد شربت سکنجبین می¬باشد که درد را نیز سریع ساکت می-کند و در سرطان¬های صفراوی نیز طول عمر را بیشتر می¬کند .

ازدیاد صفرا در قلب :
باعث افزایش و یا کاهش نبض می¬شود . نبض زیگزاگ و ضد و نقیض است . در لحظه¬ای که صفرا در قلب زیاد است نبض پر است و زمانی که صفرا از قلب خارج شد نبض منظم می¬گردد .
این افراد تندتند نفس می¬کشند . صفراوی¬ها کمتر عرق می¬کنند و اگر صفرای زیادی باعث عرق شود ، عرق آنها شوره¬ می¬بندد و بدبو است و بوی ترش می¬دهد .

افزایش صفرا در تمایلات جنسی :
هر گاه صفرا زیاد شود تمایل جنسی زیاد می¬شود و تقاضای مکرر دارند (توانایی کم است و ماندگاری توانایی جنسی در آنها کم است) .
برای کاهش توانایی جنسی و تعدیل در این افراد بهترین راه انجام حجامت است . در این افراد نباید از سردی¬هایی مانند کافور استفاده شود و چون کافور کل بدن و روان و مغز را نیز سرد می¬کند .
صفرا 3 تا 7 روز درمان¬پذیر است . حتی سرطان صفراوی ، سریع¬ترین خلط درمان¬پذیر است

   + فرزانه (ربابه)دریاباری ; ۱٠:٥۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۱٢/۳
comment نظرات ()