علایم مزاجهای چهارگانه و انتخاب غذا.حجامت.زالو درمانی.

اموزشی و بهداشتی و سلامتی

 

مزاج رنگ‌ها
براثر تماشای هر صحنه‌ای ، هر رنگی و در اثر دیدار هر چهره‌ای و خوراکی انعکاسی در ذهن پدید می‌آید که موجب بروز حالتی می‌گردد ، این حالت ممکن است سرور و نشاط فراهم آورد و یا اینکه غم و تأسف و نگرانی و بیحالی و بی‌انگیزشی ایجاد کند ، و از این طریق زمینه‌ای برای تفکری عبرت انگیز ، وجد آفرین ، تصمیمی کارساز و اراده‌ای مصمم پدید آورد و یا اینکه موجب سستی ، رخوت ، پشیمانی و نفرت گردد و بذر یأس و نا امیدی را در روح و روان انسان بپراکند.
بنابراین رنگ‌ها مزاج دارند و چهره‌ها و صورت‌ها انرژی دارند. و مزاج آنها تعریف شده است و اثرات مثبت و منفی آنها در زندگی انسان انکارناپذیراست.
و انسان موظف است خود را در معرض رنگ‌های مناسب قرار دهد و از تماشای رنگ‌ها و چهره‌های نامناسب و ناسازگار با طبیعت خویش پرهیز نماید. اگر چنانچه چنین قاعده‌ای رعایت گردد هم چنانکه خوراک غذاهای نامناسب موجب بروز بیماری می‌گردد ، تماشای رنگ‌های نامناسب نیز موجب بروز بیماری می‌گردد.
رنگ سبز نیز رنگی معتدل است و گرایشی بسوی گرمی دارد، گرمی آرام بخش . هرگاه در معرض دید انسان‌های ناامید هستی باید پوششی سبزرنگ داشته باشی . و انسان‌های افسرده را باید در مناظر سبز قرار داد.
رنگ سفید رنگ سرد است ، و موجب انعکاس سردی در روح و روان و بدن می‌گردد.
رنگ سیاه نیز سرد است . سردی رنگ سیاه بیشتر از سفیدی است از این رو می‌توان گفت رنگ سیاه سرد و خشک و رنگ سفید سرد و تر است . تماشای مستمر این رنگ‌ها سردی اندیشه و ناامیدی و غمگینی می‌آورد.
رنگ قرمز رنگ گرم است ، گرمی تحریک کننده ، تماشای گلزارهای با رنگ قرمز گرمابخش است و انرژی می‌دهد و شادی می‌آفریند ، و گرمای زیاد صحنه‌های سراسری با پوشش گلگون حرارت‌زا و تحریک کننده و موجب طغیان و فوران گرمی و انرژی است و برای انسان‌های گرم مزاج زیان بخش است.
رنگ زرد ، زرد روشن ،‌و زرد نارنجی نشاط بخش است ).
رنگ آجری ، رنگ خاکی ، گندمگون ، بسوی روشنی و تیرگی ، رنگ اعتدال و آرامش است.
.
مزاج چهره‌ها
تماشای چهره پدر و مادر گرمابخش و اعتدال انگیز است ،  ، رؤیت انسان‌های ناسپاس ، ظالم ، کینه ورز ، پلید ، سردی زا و یأس آفرین است ، تماشای چهره‌های زشت نیز سودازا و صفرازا است و موجب بروز عصبانیت می‌شود. از دیدگاه تربیتی (اسلام) نباید برای طفل دایه زشت انتخاب کرد.
تماشای صفحات آکنده از حروف آسمانی گرم است و موجب افزایش نور بینایی می‌شود. تماشای صفحات قرآن مجید گرمابخش است ، مطالعه نامه عشق‌آمیز و محبت انگیز دوست مهرآفرین و گرمابخش است.
دیدار صحنه‌های نفرت انگیز، ظلم ، جنایت ، سردی بخش است . تماشای صحنه‌های جنسی انسانی و حیوانی سودازا است ، گرم اول و سرد آخر است ، یعنی در بدو امر موجب گرمی و تحریک می‌گردد و سپس سردی می‌آورد، از این رو موجب سستی پایدار در جسم و روان می‌گردد.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری ; ٢:٠۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٧/٢٤
comment نظرات ()