علایم مزاجهای چهارگانه و انتخاب غذا.حجامت.زالو درمانی.

اموزشی و بهداشتی و سلامتی

 

سست کننده هاى بدن
آنچه باعث کم شدن متابولیسم بازال باشد یعنى بتواند کار غده تیروئید را کمتر از معمول نماید سردى نامیده مى شود.
سردى بخشها عبارتند از:
1- هر گونه جنبش و حرکات شدید زیرا باعث کم شدن حرارت غریزى و تحلیل رفتن آن مى گردد.
2- آرامش در حد افراط زیرا حرارت غریزى بر اثر افراط در آرامش خفه مى شود.
3- امساک در خوردن و نوشیدن .
4- غذا و داروهاى سرد، کم انرژى .
5- تخلخل (دیلاتسیون یا گشاد شدن عروق ) زیاد در بدن که در حرارت غریزى ایجاد آشفتگى مى نماید.
6- برخورد به چیزهائى که از کنش آنها سردى حاصل مى شود.
7- زیاده روى در احتباس یعنى نگهداشتن مواد بیرونى راندنى از جسم که بر اثر آن حرارت غریزى جمع و متوقف مى شود.
8- تخلیه در حد افراط زیرا نیروى بدن به دنبال تخلیه کم مى شود (مثل اسهال ).
9- اندوه زیاد و ترس مفرط.
10- شادى بیش از حد.
11- شغلهائى که سردى بخش هستند مثل کسانى که در آب کار مى کنند.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری ; ۱:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٧/٢٥
comment نظرات ()