علایم مزاجهای چهارگانه و انتخاب غذا.حجامت.زالو درمانی.

اموزشی و بهداشتی و سلامتی

 

اطباء قدیم پنج رنگ اصلی را برای ادرار قایل بودند و برای هرکدام از این رنگها، رنگهای فرعی نیز مد نظر داشته و شناسایی کرده بودند. حال به توصیف آن می پردازیم:

رنگ های اصلی:

1-       ادرار زرد رنگ

2-       ادرار سرخ رنگ

3-       ادرار سبز رنگ 

4-       ادرارسیاه رنگ 

5-       ادرار سفید رنگ 

اقسام ادرار زرد رنگ:

 1- رنگ های زرد ادرار عبارتند از:

رنگ کاهی 

 ترنجی  

زرد طلایی

زرد نارنجی 

رنگ صبغ(آتشین)

رنگ زعفرانی

 این رنگ ها به ترتیب و تقریبی می باشندادرار رنگ کاهی و ترنجی نشانه اعتدال بدن و سایر رنگ ها یا نشانه گرمی مزاج و یا قرار گرفتن بدن در یکی از حالات ورزش و یا تحرک زیاد، وجود درد و ناراحتی ، گرسنگی و یا روزه، نوشیدن کم آب است. اگر دارای رنگ ادراری بشکل های بالا (سوم به بعد)هستید سعی شود با نوشیدن آب یا عرقیات خنک مثل کاسنی، نسترن، بید مشک، شاتره، خارشتر، کیالک و .... رنگ ادرار خود را به حالات اول و دوم برگردانید. اگر رنگ ادرارتان بی رنگ است و یا بسیار کمرنگ است شما احتمالاً سرد مزاج هستید.لذا سعی شود از غذاهای سرد مزاج ، نوشیدن آب بین غذا و یا بلافاصله بعد از غذا جداً بپرهیزید.

 2- ادرار سرخ رنگ  

بعد از رنگ های زرد ، رنگ های سرخ خود نمایی میکنند که دارای طیفی از سرخ کم رنگ تا سرخ پر رنگ هستند و شامل موارد ذیل می باشند:

 

سرخ مایل به سفیدی 

 رنگ سرخ گلی 

رنگ خونی 

رنگ سرخ تیره

 

 

وجود ادرار سرخ رنگ نشاندهنده دو حالت است در صورت تندرستی نسبی نشاندهنده غلبه خون و عدم توانایی تجزیه کلیه است که در حقیقت این نوع رنگ در دموی مزاج ها و غلبه خون بیشتر رخ میدهد. و بایستی حالتی در بدن ایجاد نمود که این نوع رنگ اصلا وجود نداشته باشد و تن مایل به دفع ادرار زرد رنگ نماید. خوردن غذاهای سرد و خشک و نوشیدن مایعات خنک و عدم سرو ادیه جات تند و پختنی ها کمک موثری می نماید.

درحالت دوم رنگ ادرار سرخ متاثر از یک بیماری است مثل بیماری های هماتوری، وجود تومورهای کلیه ،مثانه و پروستات و... وجود عفونت یا سنگ در کلیه یامثانه و .... و یا بیماری های کبدی ، یرقان و یا هپاتیت و .... است که بایستی با شناخت آنها اقدام به علاج بیماری نمود ولی در هر حال خوردن داروهای مفید امزجه و یا نوشیدن خنکی و یا شیره کشی تخمی جات خنک مثل تخم گشنیز ،تخم خرفه، تخم خیار، تخم کدوی شیرین کمک موثری مینماید.

3- ادرار سبز رنگ

 اقسام ادرار سبز رنگ عبارتند است: 

 رنگ پسته ای 

زنگاری 

آبی آسمانی

رنگ سبز تیره

 

قدما وجود این رنگها را دربدن نشانه سردی شدید و یا سوختگی و سودای زیاد در بدن میدانستند که حاصل تجربیات زیاد بوده است.

آنها ادرار رنگ پسته ای، آسمانی و پونه ای را نشانه سردی میدانستند که علاج آن گرمی است. زنگاری و گندنایی را نشانه سوختگی مزاج میدنستند. بعضی مواقع وجود رنگ ادرار آسمانی نشان دهنده تناول سم توسط فرد می دانستند.

در حقیقت علایم فوق تا حد زیادی قریب به واقع بودند . چرا که میگویند وجود رنگ سبز نشاندهنده اکسیداسیون بلوروبین در خون است( یعنی همان تشخیص سوختگی و افول فرد به سردی).

4- ادرار سیاهرنگ:

 رنگ سیاهی خود بخود ایجاد نمیگردد بلکه در پی تغییر حالات رنگ های پیشین است ولی در هرحال نشاندهنده قرارگرفتن بیمار در یک بحران و بیماری شدید بویژه بیماریهای سودایی متعلق به طحال، کمردرد، زهدان،تب های سودایی و یا وجود بیمار در واپسین روزهای حیات خود است. گاهی هم نشاندهنده گذر بیمار از یک بیماری سنگین و شروع بدن به دفع مواد زاید است. من فقط در یک مورد به این مسئله برخورد کردم که رنگ ادرار بیمار سیاه بود. بیمار دچار سرطان روده شده بود در واپسین روزها طحال ایشان از کار افتاد و مواد سودایی آن رنگ ادرار را کاملاً سیاه و رقیق کرده بود.

5- ادرار سفید رنگ

  ادرار سفید رنگ بغیر از ادرار بی رنگ است و که واقعاً سفید و همواره غلیظ بیرون می آید.

سفید سیمین نشاندهنده وجود بلغم بسیار است در بدن 

سفید شبیه پیه نشاندهنده وجود چربی در ادرار و گداختن پیه بدن است 

سفید عادی وجود بلغم و شروع بیماری مزمن. 

سپید کف آلود و رقیق بهمراه چرک نشاندهنده وجود عفونت شدید و یا زخم های عفونی در مجاری ادرار است.

ادرار سرب رنگ که خطرناک است 

ادرار شیری

ادرار سفید روغنی 

 

در هر صورت ادرار سفید و غلیظ می تواند زنگ خطر و  سرآغاز بروز سکته و فلج و یا سایر بیماری های عصبی و عقلی گردد  که بایستی به آن توجه کامل نمود و مطابق مزاج بیمار به رفع بیماری اقدام نمود.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری ; ٥:٠٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/٢٠
comment نظرات ()