علایم مزاجهای چهارگانه و انتخاب غذا.حجامت.زالو درمانی.

اموزشی و بهداشتی و سلامتی

 

علی سینا مزاج را کیفیتی دانسته است که از برخورد قوای اولیه ارکان یا عناصر بدن که عبارتند از: عنصر  - گرمی سردی خشکی تری  حاصل می شود.حاصل برخورد این عناصر با یکدیگر را حالت یا کیفیت یا مزاج یا طبع گویند و به دو شکل بروز میکند:

 

 

1-    مزاج معتدل

 

2-    مزاح نامعتدل 

 

مفهوم اعتدال مزاج در اصطلاح طبیبان کیفیت بدن یا اندامی را گویند که درآن عناصر در هم آمیخته و از لحاظ چند وچونی ، چنان سهم عادلانه ای شرکت کرده باشند که مزاج نیازمند آن است. نه اینکه به میزان مساوی باشند.

 

 

اطباء قدیم گویند که در واقعیت اعتدال کامل وجود ندارد و این اعتدال نسبی است.

 

 مزاج اندام های انسان:

 

هر اندامی وقتی سالم است که دارای اعتدال مزاج ویژه خود باشد . مزاج هر اندام با اندام های دیگر متفاوت است. مثلاً:

 

-         مزاج استخوان وقتی معتدل است که خشکی آن بیشتر باشد.

 

-         اعتدال مغز در حالتی است که رطوبت زیاد داشته باشد. 

 

-         اعتدال قلب در شرایطی است که از حرارت بهره زیادتری برده باشد . 

 

-          عصبها وقتی در مزاج معتدل قراردارند که از سردی نصیب فراوان برده باشند. 

 

حال به مزاج های اندام ها می پردازیم . قبل از آن بایستی بدانیم که شناخت این مزاج چه نفعی برای ما دارد؟ شناخت این امزجه اندام ها در حالت اعتدال برگ راهنمایی است وقتی به نامتعادلی میرسد بتوانیم با ارائه داروهای واغذیه مناسب به سمت اعتدالش رهنمون باشیم

 

 

   الف ) اندام های گرم مزاج به ترتیب اولویت ( گرمترین):

 

 

1-    دل یا قلب

2-     خون در شریانها

3-     جگر یا کبد

4-     صفرا

5-     خون در سایر ر گها

6-     گوشت

7-     ماهیچه های متصل به زرد پی ورباط

8-     طحال

9-     کلیه

10- رگهای شریان یا رگهای ضربان دار

11- رگهای دیگر یا رگهای بدون ضربان

12- پوست

13- پوست کف دست

ب) اندام های دارای مزاج سرد به ترتیب اولویت( سردترین):

 

 

1-    بلغم

2-    پیه

3-    چربی

4-    مو

5-    استخوان

6-    غضروف

7-    زرد پی (رباط)

۸-    وتر 

9-    غشا( شامه) 

10-     عصب

11-     نخاع 

12-     مغز 

13-     پوست 

14-     پوست کف دست 

 

ج ) اندام های دارای مزاج مرطوب به ترتیب اولویت ( مرطوب ترین):

 

 

1-    بلغم

2-    خون

3-    چربی

4-    پیه 

5-    مغز 

6-    نخاع 

7-    گوشت پستان وبیضه ها 

8-    شش 

9-    کبد 

10- طحال 

11- کلیه 

12- ماهیچه ها 

13- پوست 

14- پوست کف دست 

 

د) اندام های دارای مزاج خشک به ترتیب اولویت ( خشک ترین):

 

 

1-    موی

2-    استخوان 

3-    غضروف ها 

4-    زردپی 

5-    وتر 

6-    غشاء ( شامه) 

7-    رگهای ضرباندار یا شریانها 

8-    سایر رگ ها 

9-    عصب های حرکتی 

10- قلب 

11- عصب های حسی 

12- پوست 

13- پوست کف دست 

 

 

===============================

 

پس:

 

قلب گرم ترین

 

بلغم سرد و مرطوب ترین

 

موی خشک ترین

 

پوست کف دست معتدل ترین

 

 اندام های بدن هستند

   + فرزانه (ربابه)دریاباری ; ٥:٠٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/٢٠
comment نظرات ()