طبق نظر رازی اگر مقداری از خون را در ظرفی شیشه ای بریزیم و آن را مدتی به حال خود واگذاریم

خواهیم دید که مایع مورد آزمایش به 4 طبقه تقسیم می شود :

 الف:طبقه زیرین که دارای رنگی سیاه و چون دُرددر کف ظرف ته نشین می شود،سودا است که ازفیبرین خون لخته شده و گلبول های قرمز رسوب یافته تشکیل شده است.

ب" طبقه دوم که رنگ آن روشن تر از طبقه زیرین است و حالتی شبیه به سفیده تخم مرغ دارد بلغم

است که از گلبول های سفیدوپلاکت ها تشکیل می شود.

ج"طبقه سوم که به علت وجود هموگلوبین دارای رنگی قرمز خواهد بود و خونابه را تشکیل می دهد ،

د"خون ( دَم ) اسد" طبقه روئین که کف مانند است و دارای رنگی زرد می باشد ، صفرا است

 

/ 0 نظر / 7 بازدید