ز جنس آب وسرد و تر است و کسانی که سردی زیاد بخورند (ماست ترشی)بلغم فعال می شود. وزیر چشم پف کرده - مزه دهانشان ترش می شود – پوست شل و ول و سفید و آبکی می شود – پوست مقطعی سفید می شود (برص) و موها زود سفید می شود و مو – لک قهوه ای در سفیدی چشم و سردی دست وپا و پا درد و زانو درد – لرزش دست و پا (پارکینسون) دیر هضم شدن غذا – درد معده – تنگی نفس موقع خوردن غذا - قلنج می کنند و دوست دارند ماساژ بدهند و درد کمر و بین شانه ها و گرفتگی ماهیچه پشت گردن - کسل و خواب آلود – جاری شدن آب از دهان در خواب – دچار تپش قلب وقتی از خواب بیدار می شود - رقیق بودن آب بینی – ترشح بینی – سرفه زیاد - فراموشی – دفع ادرار زیاد همراه با فشار ضعف مثانه .
.

ورزش وفعالیت های بدنی از راه های جدی مبارزه با غلبه بلغم بشمار می روددردرمان بلغم از روغن مالیدن (تدهین)بدن بویژه در نقاط تجمع بلغم مثل زانوها-گرده و کتف ها-قوزک هاو...... باروغن های گرم مثل روغن سیاهدانه-بادام تلخ-پیاز عنصل بهره بگیرید

 

/ 0 نظر / 24 بازدید