تا زمانیکه گرسنه نشده‎اید، سر سفره ننشینید.

- کمی قبل از سیر شدن، دست از غذا بکشید.

- شب ،هنگام خواب، اجابت مزاج انجام دهید.

- زمانیکه سالم و شاداب هستید، از مزه‎ها، هرچه هوس کردید، میل کنید.

- هنگام کسالت، هرچه هوس کردید، میل نکنید.

- هنگام کسالت، هرچه هوس کردید، عکس آنرا میل کنید.

- هنگام صرف غذا، اولین لقمه که در دهان گذاشتید، اگر احساس خوبی نداشتید، آن غذا را نخورید تا اشتهای شما باز شود.

/ 0 نظر / 9 بازدید