جرجانی در ذخیره خوارزمشاهی می گوید آب معدن
آهن همه احشاء را سود دارد و خاصه معده را و گرده ( کلیه را ) و باه ( نیروی جنسی )
را زیاد می کند. رازی طبیب نابغه ایرانی می گوید آب آهن خاصیت قبض دارد و اندکی ترش
مزه است برای رفع قبض آن باید آنرا با آب عسل خورد . سپس منافع متعددی برای آن بر
می شمارد .

این نعل های آهنی و تیغ زدن گوش کودکان و
نوزادان که امروزه مکرر در محافل مختلف مطرح شده است ، ما مستند به منابع اصلی و
معتبر طب سنتی ایران سخن می گوئیم . فرهنگ غنی طب ایرانی در طول تاریخ توسط حکما ،
با حکمت و دقت به مردم آموزش داده شده و در زندگی روزمره مردم وارد شده است ، نوعی
آهن نعل که ساختار ویژه ای داشته است بطور گسترده ای در ایران بویژه در خطه شمال
بکار می رفته است این قطعات آهنی را در داخل دیگ غذا قرار می دادند ، ظاهر قضیه
برای خوشرنگ شدن بعضی از انواع خورش ها بوده است ( مانند فسنجان ) اما باطن قضیه
نوعی درمان یا پیشگیری در این کار مد نظر بوده است ، کفگیر های آهنی یا حسوم نیز در
دیگ ها به همین منظور بکار می رفتند .

 

مقصود از کاربرد آهن در رژیم غذایی چه بوده
است ؟ اگر منابع طب سنتی ایران را تورقی کنید در مبحث حدید یا آهن یا ماء الحدید یا
آب آهن به نکات بسیار مهمی خواهیم رسید در یک دید کلی آبی که از معدن آهن می گذرد
یا ظرف آهنی که در آن آب یا غذا می جوشد ، و آبی که در آن آهن تفته را خاموش می
کنند ( آب آهن تفته ) در هفده مورد از انواع بیماریها به شرح ذیل تاثیر دارد
:

1. ضعف طحال یا بزرگی آن (هر دو مورد می
تواند ناشی از بیماری های متفاوت باشد)
2. ضعف معده(به علت شلی یا نقصان
هضم)
3. ضعف کبد
4. جراحات یا زخم های سیستم گوارشی از دهان تا مقعد
5.
بواسیر و جراحات احشائی به طور کلی جرحات داخلی
6. دردهای ناحیه مقعد و کف
لگن
7. عفونت روده و اسهال ها و بخصوص اسهال های مزمن
8. عفونت هاری ناشی از
سگ هار به خصوص در مرحله ترس از آب(هیدروفوبی)
9. زردی رخسار و رنگ پریدگی(ناشی
از کم خونی فقر آهن در اکثر موارد)
10. هیضه اختلال گوارشی پس از پر خوری یا
خوردن غذای نا مناسب با تهوع، استفراغ و اسهال
11. آب آوردن شکم یا
آسیت(إستسقاء)
12. سلس البول یا آمدن ادرار قطره قطره و بدون کنترل فرد
بیمار(dribbling)
13. در بیماری های قلبی و خفقان
14. در تقویت کلیه
ها
15. تقویت نیروی جنسی
16. تقویت اشتهاء
17. موثر در اکثر امراض ناشی از
سرد مزاجی(امراض بارده)
حکیم بزرگ ایرانی عقیلی خراسانی می گوید آب چه از معدن
آهن برآید یا آنکه آهن تفتیده را در آن خاموش کنند در درمان اختلالات طحال نافع است
(1)
جرجانی در ذخیره خوارزمشاهی می گوید آب معدن آهن همه احشاء را سود دارد و
خاصه معده را و گرده ( کلیه را ) و باه ( نیروی جنسی ) را زیاد می کند(2)
رازی
طبیب نابغه ایرانی می گوید آب آهن خاصیت قبض دارد و اندکی ترش مزه است برای رفع قبض
آن باید آنرا با آب عسل خورد . سپس منافع متعددی برای آن بر می شمارد
(3)
استفاده از قطعات آهنی از جنس نعل یا ظروف ویژه آهنی و حسوم با این حکمت
بوده است.
در تعداد زیادی از منابع معتبر طب سنتی ترکیب آب آهن آمده است به جهت
خودداری از اطاله کلام به آدرس های موجود در منابع معتبر که آخر این مقاله آمده است
ارجاع داده می شود
به نظر می رسد که مساله مجاورت آب و آهن به آزاد سازی یون در
آهن بیانجامد در آخرین مقالات از جمله تحقیقات اخیر ، مساله خوردگی یا حل شدن آهن
در مقیاس یون مطرح شده است (4)
2H2O +Fe = Fe++ +2H+2OH
با احتمال
افزایش جذب آهن در چنین شرایطی می توان به روش درمان کم خونی فقر آهن یا تعداد قابل
توجهی از بیماریها امیدوار بود.

و اما در ارتباط با زردی نوزادان و حجامت
لاله گوش یا تیغ زدن لاله گوش جزو موارد بسیار متداول در منابع طب سنتی است.
شیخ
الرئیس در جلد سوم قانون در مبحث بیماریهای کیسه صفرا بروز یرقان را بجز اختلالات
کبدی به انسداد مجاری صفراوی نسبت می دهد و خونگیری بصورت فصد را جزو روش های
درمانی مطرح می کند و می گوید چنانچه فصد امکان پذیر نبود ( در اطفال منع شده است )
حجامت کنید (5)
در خلاصه الحکمه عقیلی شیرازی آمده است که حجامت در اطفال کم سن
و سال به صورت تیغ زدن لاله گوش کفایت می کند (6)
در تمامی منابع فصد و حجامت
به عنوان یک روش درمانی مطرح شده است و آنچه را که ما بیان داشته ایم مبتنی بر
منابع معتبر بوده است با این حال ما آماده مناظره و مباحثه پیرامون موضوعات ادعایی
خود هستیم مشروط بر آنکه در جوی علمی و بدور از پیش داوری صورت
گیرد.

/ 0 نظر / 34 بازدید