1. این مقدار کلسیمی که امروزه توصیه می شود استفاده شود منطقی نیست. استفاده از سه لیوان شیر روزانه که برابر است با 1000 میلی گرم کلسیم در روز که 900 میلی گرم آن از طریق مدفوع و 100 میلی گرم آن از طریق ادرار دفع می شود.
 2. کلسیم در بدن به تنهائی قابل جذب نمی باشد.
 3. کلسیم در بدن زمانی قابل جذب است که همراه با فسفات و ویتامین D باشد.
 4. یکی از راه های جذب این ویتامین استفاده از نور مستقیم آفتاب که با پوست درتماس باشد.
 5. جذب کلسم و فسفات از روده:
  کلسیم به مقدار ناچیزی از روده جذب می شود.زیرا بسیاری از ترکیبات آن نسبتاً نا محلول بوده و هم چنین کاتیونهای دو ظرفیتی بطور کلی از مخاط روده به خوبی جذب نمی شوند.
 6. کلسیم تمایل دارد که ترکیبات فسفات کلسیم تقریباً غیر محلول تشکیل دهد که نمی توانند جذب شوند بلکه از راه مدفوع دفع گردند.
 7. دفع کلسیم در مدفوع و ادرار
  میزان جذب خالص کلسیم: حدود نه دهم کلسیمی که روزانه خورده می شود از طرِیق مدفوع و یک دهم باقیمانده از راه ادرار دفع می گردند. (دقت شود).
 8. یکی از مهمترین فاکتورهای کنترل کنندة‌ میزان دفع کلسیم هورمون پاراتیروئید است.
 9. ویتامین D یک اثر قوی بر افزایش جذب کلسیم از روده و همچنین اثرات مهمی بر رسوب استخوان و جذب مجدد استخوان دارد.
  خود ویتامین D مادة فعالی نیست که موجب بروز این اثرات می شود بلکه ویتامین D می بایستی ابتدا از طریق یک سری متوالی واکنشها در کبد و کلیه ها بصورت فرآوردة‌ فعال نهائی یعنی:
  1، 25 – دی هیدروکسی کوله کالسیفرول در آید که منجر به تشکیل این ماده از ویتامین D می شود.
 10. هنگامیکه غلظت کلسیم در مایعات بدن از حد طبیعی بالاتر رود سیستم عصبی تضعیف شده و فعالیتهای رفلکسی سیستم مرکزی کند میگردد. اثرات تضعیفی افزایش غلظت کلسیم هنگامیکه غلظت کلسیم خون از حدود 12 میلی گرم درصد بالا تر رود  شروع به پیدایش کرده و درغلظت بالا تر از 15 مبلی گرم  درصد بارز می شوند. هنگامیکه غلظت کلسیم از حدود 17 درصد میلی گرم درصد در مایعات بدن بالا تر می رود، فسفات کلسیم در سراسر بدن رسوب می کند.
 11. مصرف زیاد کلسیم موجب عدم تعادل کلسیم و فسفات می شود که در این حالت فسفات از طریق ادرار دفع می شود. (نسبت کلسیم به فسفات نباید بیش ار 1,3 تا 2 باشد).
 12. مقدار کلسیم موجود در یک دسی لیتر خون باید بین 8,3 تا 10 میلی گرم باشد در صورت  افزایش کلسیم از این مقدار فید بکی به غدد پاراتیروئید ارسال شده و این غدد از کار خواهد افتاد و دیگر کلسیمی جذب نخواهد شد.
 13. کلسیم زمانی قابل جذب است که محیط قلیائی باشد و جالب توجه این که در محیط اسیدی کلسیم قابل جذب نیست. در این محیط معمولاٌ بدن از کلسیم موجود در استخوان برداشته و مورد استفاده قرار می دهد که  در نتیجه بمرور سائیدگی استخوان اتفاق می افتد.
 14. کلسیم زمانی قابل جذب است که شخص روزانه مقداری نرمش و ورزش معقول انجام دهد در غیر این صورت جذب کلسیم مختل خواهد شد.
 15. کلسیم زمانی قابل جذب است که شخص از سیستم گوارش سالمی بر خوردار باشد. سالم بودن روده ها برای جذب کلسیم خورده شده.
 16.  کلسیم در صورتی قابل جذب است که انسان از کبد سالمی بر خوردار باشد. تبدیل کوله کلسیفرول به 25 – هید روکسی کوله کلسیفرول در کبد.
 17. کلسیم زمانی قابل جذب است که فرد کلیه های سالمی را داشته باشد. تبدیل کوله کلسیفرول به 1،25 – دی هیدروکسی کوله کلسیفرول در کلیه ها.
 18. در صورت عدم فعالیت غدد پاراتیروید جذب کلسیمی صورت نخواهد گرفت.
 19. سالم بودن غده تیروئید که موجب متابولیسم می شود.
 20. ماست یکی از لبنیات رایج در جیره غذائی مردم است که مضرات فراوانی دارد از جمله:
  الف: 25 درصد ماست اسید لاکتیک است.
  ب: اسید لاکتیک موجب تضعیف نرونهای مغزی می شود.
  ج: این ماده موجب اسیدی بودن محیط شده و جذب مولکولهای کلسیم دچار اشکال می شود
  د: ماست موجب یبوست مزاج شده و گرفتاریهای عدیده ای را موجب می شود.
  ه: بر اثر یبوست مزاج سم خطر ناکی بنام پتومائین  و گازهای سمی از جمله اندل , اسکاتل , فنل و سولفور در روده تولید شده و دوباره جذب خون شده و سیستم عصبی را مختل میکند.
 21. شیر دارای قندی است به نام لاکتوز که برای جذب آن در بدن نیاز به آنزیم لاکتاز دارد , در افراد بزرگ سال این آنزیم معمولاٌ وجود ندارد.
 22. افراد بزرگسال بر اثر نوشیدن شیر عموماٌ دچار اختلالات گوارشی می شوند.
 23. کلسیم مازاد موجب رسوب در نقاط مختلف بدن از جمله: پاشنه پا , (خار پاشنه) لکنچه کلیه , (سنگ کلیه) انتهای استخوان دنبالچه (بزرگ شدن این استخوان) و در قسمتهای مختلف بدن بصورت رسوبات کلسیمی (تومورهای کلسیمی) می شود.
  توجه: کلسیم مگر فقط در لبنیات است که اینقدر توصیه می شود ؟
 24. رسوب کلسیم مازاد در دیواره عروق کرونر قلب و ایجاد آرتریو اسکلروزیز می کند.
 25. وجود ماده ای بنام آفلاتوکسین در لبنیات که بسیار خطر آفرین است، زیرا بر اثر استفاده از نان خشک کپک زده در جیره غذائی دام موجب انتقال این ماده از نان به شیر می شود.
  این ماده سیستم ایمنی بدن را تضعیف کرده و انسان را در معرض خطر جدی قرار می دهد.
 26. استفاده از این مقدار کلسیم ( 1000میلی گرم در روز ) موجب آرتروز می گردد.
  زیرا همانطور که قبلاٌ متذکر شدم این مقدار کلسیم جذب نمی شود.
 27. استفاده از این مقدار لبنیات موجب عدم تعادل مغز و افزایش مایعات مغزی می شود.
 28. استفاده از لبنیات بطور مداوم باعث خواب آلودگی در شخص می شود.
 29. این نوع افراد از انجام فعالیتهای فکری دقیق سریع خسته شده و زود عصبی می شوند.
 30. استفاده مدام از لبنیات موجب دردهای شدید پریود در بانوان شده و بمرور نظم پریود آنها مختل شده و بمرور دچار بیماری آمنوره ثانویه می شوند.
 31. استفاده مکرر از لبنیات خصوصاً ماست موجب ضعف رفتن پا از زانو به پائین می شود.
 32. در مجموع استفاده از لبنیات زیاد موجب دردهای استخوانی می شود.
  توجه: در مجموع لبنیات بخاطر اسیدی بودن برای سیستم اسکلت و استخوانبندی مضرمیباشد.
  هنگامیکه غلظت کلسیم در مایعات بدن از حد طبیعی بالاتر رود سیستم عصبی تضعیف شده و فعالیتهای رفلکسی سیستم مرکزی کند میگردد.
 33. بر اثر فعالیت در ماهیچه های بدن لاکتات ایجاد شده و موجب خستگی شخص می شود جالب توجه  اینکه 25 درصد ماست اسید لاکتیک بوده و با مصرف این مواد غذائی در حقیقت خستگی را به بدن تزریق می کنیم و ساعتها بخواب می رویم.
 34. برای افرادی که دارای یبوست مزاج هستند خوردن ماست بسیار خطر آفرین است.
 35. استفاده از ماست برای کودکان خطرناک بوده زیرا هیدروژن موجود در مغز را زیاد کرده و به همین خاطر جریانات خون مغزی افزایش پیدا کرده وکودکان دچار پیش فعالی می شوند.
 36. استفاده مکرر از ماست و سایر مواد لبنی شرایط ایجاد اسیدوز را در بدن افزایش می دهد.
 37. برای ماندگاری مواد لبنی مانند دوغ ماده نگهدارنده ای مانند: بنزوات به آن اضافه می کنند که این ماده در محیط اسیدی تبدیل به بنزوئین می شود که بسیار خطرناک است.
 38. نوشیدن دوغ همراه غذا موجب مختل شدن شیره گوارشی می شود.
 39. استفاده از لبنیات موجب تشدید بیماری صرع می شود.
 40. استفاده از لبنیات موجب تشدید بیماریهای اتو ایمیون مانند: روماتیسم مفصلی خواهد شد.
  (بخاطر اسیدی بودن این ماده و موجب عدم جذب کلسیم و فسفات).
 41. استفاده از ماست موجب افزایش آنزیم (LDH) در خون می شود.
  زیرا وجود اسید لاکتیک موجب افزایش این ماده در خون می شود.
 42. مصرف زیاد لبنیات (1000) میلی گرم در روز موجب سرطان تخمدان در خانمها و سرطان پروستات در آقایان می شود! (خبر اینتر نتی
/ 16 نظر / 6 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ایرانی

حالت خوب نیست ..

واقعا حالتون خوب نیس، این مزخ..... چیه می گید! مخصوصا در مورد ماست! بنده پزشکم و تمام این مطالب رو 100% تکذیب می کنم، ضمنا جهت تذکر: کلسیم در لبنیات تنها نیس، تمام مواد معدنیِ مورد نیاز برای جذب موثر کلسیم مثل روی و ویتامین dو.... به نسبت کاملا موثری در لبنیات موجود هست

شهریار

احسنت به توجه دقیق شما بزرگوار به این مطلب بنده محقق طب سنتی هستم و تمام مراجع های بنده به لحاظ درمان که نزد بنده می آیند باید ترک خوراک ماست کنند.تا درمان را شروع کنم.

سارا

ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ ﺍﻛﻪ ﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﻗﺪﺭ ﺿﺮﺭ ﺩﺍﺭﻩ ﺟﺮﺍ ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻨﻘﺪﺭ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺭﺩﻧﺶ ﻣﻴﻜﻨﻦ?

مهسا

سلام. من توصیه می کنم حتما به یه پزشک مراجعه کنید. چون مطالبی که گفتید اصلا درست نیست و با تمام تخقیقات صورت گرفته در زمینه لبنیات مغایرت دارد. ماست و دوغ فقط برای افرادی که ارتروز و پوکی استخوان دارند ضرر دارد نه اینکه برای افراد سالم مشکل زا باشند. من خودم دکترای شیمی دارم و خواهرم متخصص داخلی است. ۱۰۰% حرفهاتون رو رد می کنم.

زمین سبز

با سلام خدمت شما. بنده یکسال و چند ماهی هست که خامگیاهخوارم و 100 درصد گفته شما رو قبول دارم.همین چند روز پیش آزمایش دادم و خواستم یه نظریه رو روی خودم آزمایش کنم. رفتم به یه آزمایشگاه و تقاضای آزمایش ادرار 24 ساعته دادم.صبح که بیدار شدم دو لیوان و نیم شیر خوردم و اون روز ادرار رو جمع آوری کردم و سبح بعد ادرار رو بردم آزمایشگاه.جواب که اومد کلسیم ادرار 316 بود.دفعه بعد که دو روز بعد از آزمایش اول بود،صبح یه لیوان شیر خوردم و صبح بعد که رفتم آزمایشگاه و تحویل دادم و وقتی جواب اومد،کلسیم ادرار 220 بود.بار سوم هم می خوام صبح جمعه بدم و نمی خوام اصلا شیر بخورم.نتیج رو براتون می نویسم.

زمین سبز

با سلام خدمت شما. بنده یکسال و چند ماهی هست که خامگیاهخوارم و 100 درصد گفته شما رو قبول دارم.همین چند روز پیش آزمایش دادم و خواستم یه نظریه رو روی خودم آزمایش کنم. رفتم به یه آزمایشگاه و تقاضای آزمایش ادرار 24 ساعته دادم.صبح که بیدار شدم دو لیوان و نیم شیر خوردم و اون روز ادرار رو جمع آوری کردم و صبح بعد ادرار رو بردم آزمایشگاه.جواب که اومد کلسیم ادرار 316 بود.دفعه بعد که دو روز بعد از آزمایش اول بود،صبح یه لیوان شیر خوردم و صبح بعد که رفتم آزمایشگاه و تحویل دادم و وقتی جواب اومد،کلسیم ادرار 220 بود.بار سوم هم می خوام صبح جمعه بدم و نمی خوام اصلا شیر بخورم.نتیجه رو براتون می نویسم.

lمخالفم

محمد

ما اخر نفهمیدیم استاد خدادادی راست میگه یا پزشکان؟؟؟؟

m-sh

سلام پس چی بخوریم تا کلسیم مورد نیاز بدنمون تامین بشه؟