درگذشته هاى نه چندان دور مردم نسبت به غذاهاى مصرفى روزانه ى خود اطلاعات زیادى داشتند ومى دانستند که چه باید مصرف کنند و چگونه طبخ کنند و چه نوع مواد غذایى براى بدنشان مفید است .

به عنوان مثال، یکى ازغذاهاى سنتى ما ایرانیها کشک وبادمجان است که غذاى خوشمره اى است. آیا تا به حال از خود پرسیده اید که چرا کشک را همراه ما بادمجان مصرف مى کنند و نه همراه با کدو؟! علت آن است که چون مردم در قدیم طبع و مزاج خود را بهتر از امروز مى شناختند، از این رو بعضى از آنها اصلأ بادمجان مصرف نمى کردند و بعضى هم که مصرف می کردند، به صورت کشک وبادمجان استفاده مى کردند تا مزاج غذای خود را متعادل کنند.

 بادمجان به تنهایى ایجاد سودا مى کند. یعنى خلط سودا را در بدن افزایش مى دهد و زیاد شدن این خلط دربدن موجب بیماریهاى پوستى، ناراحتیهاى اعصاب وروان مى شود، همچنان که استفاده ازکشک به تنهایى موجب لحتى بدن،بى خوابى ودربعضى ازافراد، موجب بروزبیماریهایى مانند صرع مى شود. این درحالى است که کشک و بادمجان مضرات هیحکدام از این دو را ندارد. زیرا بادمجان از نظر مزاج گرم و خشک، و کشک، سرد و خشک است. با مخلوط کردن این دو با یکدیگر،غذایى به دست مى آید که از نظر طبع معتدل است. شناخت مزاج خود و نیز شناخت مزاج غذاها موجب مى گردد انسان از موادغذایى به نحو احسن استفاده کند وکمتر مبتلا به بیمارى یا کسالت شود.
/ 0 نظر / 6 بازدید