رابطه طبع و مزاج انسان ها

همانطور که در مطالب قبلی توضیح داده شد، کلیه افراد بشر از لحاظ طبع در چهار دسته طبقه بندی میشوند: آبی،خاکی،آتشی،بادی - برای تعیین طبع خود میتوان با استفاده از حروف ابجد همانطور که در مطالب قبلی توضیح داده شد؛ برج خود را محاسبه کرد و سپس طبع مربوط به آن برج را مشاهده نمود.یا اینکه با مشاهده خصوصیات فیزیکی به طبع خود پی برد.

 

رابطه میان طبع و مزاج فرد و خصوصیات فیزیکی مربوطه به قرار ذیل است(جدول  از کتاب ۱۵ روز تا سلامتی دکتر خدادادی):

عناصر اربعه

طبع

اخلاط اربعه

مزه دهان

رنگ زبان

آتش

گرم و خشک

صفرا

تلخ

زرد

هوا-باد

گرم وتر

خون

شیرین

قرمز

آب

سرد وتر

بلغم

ترش

سفید

خاک

سرد وخشک

سودا

شور

سیاه

/ 1 نظر / 5 بازدید
علی

خوب بود