دودها نیز جذب مغز انسان می‌شوند و غدد گوناگون بویایی را متأثر می‌سازند و غدد چشایی را نیز وادار به تشرح ویژه‌ای می‌کنند، و هر کدام خاصیت ویژه‌ای از سردی و گرمی از خود بروز می‌دهند . گاهی موجب بروز آرامش در انسان و گاهی باعث وجد و شور و زمانی باعث بی‌قراری و سستی و نگرانی و ناامیدی می‌شوند.
دود اسفند گرم است ، دود کندور گرم است ، دود عود گرم است ، دود آتش چوب و هیزم گرم است ، دود برگ گیاه ماهور گرم است ،‌دود آتش چوب انار گرم و خشک ، دود آتش چوب گز بسیار گرم است.
دود تنباکو گرم اول و سرد آخر است ، دود سیگار گرم اول و سرد دوم است ، از این رو در بو امر انرژی کوتاهی می‌دهد و سپس مغز را سرد می‌کند، دود تریاک گرمابخش در درجه اول و سرمابخش در درجه سوم وچهارم است . دود بنزین و نفت و گازوئیل سرداست ، دود کاه گرم است ، دود مواد پلاستیکی سرداست، دود زباله سرد است ، دود پشم و ابریشم گرم است ،‌دود پنبه و مو سرد است

/ 0 نظر / 22 بازدید