طب اسلامی و سنتی»
طب اسلامی چند تعریف دارد که شامل تعاریف زیر می¬شود :
1- تعریف بین¬المللی :
تفکرات حکما پیرامون بهداشت پس از اسلام و نوشتار حکما پس از اسلام مانند بوعلی، زکریای رازی، جرجانی، الحاوی .
2- تعریف مصطلح در ایران:
استفادة فقهی برای کاربرد برخی از دستورات طب کلاسیک در نظام بهداشت و درمان.
3- تعریف واقعی طب اسلامی:
تبلور تفکرات انبیاء و ائمه (ع) و سیرة آنها پیرامون طب و بهداشت و استفاده از قانون¬های حاکم بر نظام طبیعت است. تجربیات حکما در این راستا و بهره¬گیری از الهام و اشراق را طب اسلامی می¬نامیم.

چرا طب اسلامی ؟
1- خالق انسان خداوند است. پس عالم به نیاز انسان است و همچنین عالم بر قانونمندی حاکم بر روح و روان انسان است.
2- هدایت الهی شامل هدایت طبیعی و هدایت معنوی است.
ابزار هدایت پیامبران هستند مانند حضرت داوود و حضرت سلیمان.
کشف گیاهان و درمان آنها از روش هدایت الهی است و نه علم تجربی.
هر چه طب به ریشه «روح الهی» نزدیک¬تر باشد، درمان و شفا مؤثرتر است.
پس به تبلور تمام اندیشه¬های آسمانی از حضرت آدم (ع) تا حضرت خاتم (ص) در مورد بهداشت و درمان را طب اسلام می¬نامیم.

منابع طب اسلامی:
1- قرآن
2- حدیث و سیرة ائمه و انبیاء (علیهم¬السلام)
3- تفکرات حکما پس از اسلام
4- قانونمندی¬های حاکم بر نظام طبیعت .
5- الهام و اشراق ؛ علم همیشه وجود دارد ، قلبها باید پاک گردند.

روش¬های تشخیص در طب اسلامی و طب سنتی :
1- مزاج شناسی
2- نبض
3- بول و بُراز
منابع دارویی :
1- داروهای گیاهی
در این باره یک قانون وجود دارد : هر داروی ارزشمندتر ، فراوان¬تر و در دسترس¬تر است .
2- داروهای معدنی ؛ آب ، خاک ، سنگ
3- داروهای حیوانی ؛ اعم از ترشحات بدن حیوانات ، اعضاء بدن
جهت¬گیری درمان (تطهیر پنج¬گانه)
1- تطهیر جسمی
2- تطهیر معدی
3- تطهیر خونی
4- تطهیر جنسی
5- تطهیر روانی
درمان شامل همین تطهیرها می¬شود .
بنیان¬گذار نوین این طب استاد خیراندیش می¬باشند که ایشان با این ایده که « آیا اسلام طب دارد» شروع به کار کردند . با جمع¬آوری احادیث و روایات راجع به درمان و طب و نظریات و تفکرات حکما سیستم کلاسه شده و طبقه¬بندی شده¬ای بنا گذاشته شد ، که هر روزه وسعت بیشتری پیدا می¬کند و اطلاعات جدیدتری به آن اضافه می¬شود . با اینکار جهت¬گیری و روش برخورد با بیماری و روش درمان محقق می¬شود و روش¬های بهداشتی، پیشگیری و تغذیه براساس این عقاید شکل گرفته می-شود . زیربنای این طب براساس شناخت طبایع و اخلاط می¬باشد و رکن مهم و محور اصلی این درمان حجامت می¬باشد.
براساس طب اسلامی، خلاف طب کلاسیک، ما بیماری ناشناس و ناشناخته نداریم ، بلکه تمام بیماری¬ها براساس به هم خوردن تعادل اخلاط بدن می¬باشد که یک خلط بر بقیه اخلاط غلبه کرده و باعث بروز یک یا چند بیماری شده است . پزشک ابتدا مزاج پایه بیمار را مشخص کرده و سپس تشخیص می¬دهد که چه خلط مزاحمی غلبه کرده و باعث بروز بیماری شده است ( یا چه خلط مزاحمی باعث بروز آن بیماری شده است)
وقتی که خلط فاسدی بر بدن غلبه می¬کند روال طبیعی بدن به هم خورده ، سیستم ایمنی بدن ضعیف شده ، میکروب¬های مزاحم فعال می¬شوند و همچنین سلول¬های سرطانی و بیماری¬زا ، در نتیجه خون¬رسانی به عضو مورد نظر دچار اشکال شده و یک سیکل معیوب ایجاد می¬شود که مرتباً بدن مسموم شده و اخلاط غلبه بیشتری پیدا می¬کند و بیماری شروع به پیشرفت می¬کند .
جالب است که بعضی از اخلاط که تغییری در بدن ایجاد کرده است ، میل شخص را به مواد غذایی مضر بیشتر کرده و با مصرف این غذاها بیماری تشدید پیدا می¬کند (مانند اعتیاد که میل به ماده مخدر بیشتر می¬شود)
درمان در طب اسلامی براساس تطهیر و پاکسازی می¬باشد . این پاکسازی هم باعث درمان و هم باعث پیشگیری از بروز بیماری می¬شود . اگر مرتباً بدن انسان پاکسازی و تطهیر شود تمام اخلاط در حالت تعادل قرار می¬گیرند و تمام اعضا و سلول¬های بدن وظایف اصلی خود را به درستی انجام می¬دهند. به عبارتی غذا ، هوا و آب در بدن به خوبی جذب شده و در معده و روده و کبد به دیگر اعضا بدرستی تجزیه شده و به مواد مفید و مورد نیاز بدن تبدیل می¬شوند . همچنین بطور مناسب در بدن توزیع شده و نیاز تمام سلول¬ها را برطرف می¬کند ؛ سلول¬های عصبی ، هورمونی و ….. به خوبی تغذیه شده و در نتیجه پیام¬های عصبی بطور دقیق برقرار شده و هورمون¬ها به میزان مورد نیاز آزاد می¬گردند.
همچنین مواد زائد و سمی حاصل از متابولیسم غذاها بدرستی از سلول-ها دفع شده و توسط اندام¬های دفعی بصورت عرق ، ادرار ، مدفوع و ….. از بدن خارج می¬شوند و این مواد در سلول¬ها انباشته نمی¬شوند تا سلول را مسموم و مریض کنند .
سلول¬های ایمنی بدن نیز به خوبی کار کرده و میکروبها و ویروس¬ها و قارچ¬ها و سلول¬های سرطانی را شناسایی کرده و آن¬ها را از بین می-برند و نقص در زنجیره فعالیتهای سلول¬های ایمنی بوجود نمی¬آید .
طب اسلامی بر اساس مزاج شروع به تطهیر و پاکسازی می¬کند .
ارکان:
قبل از خلقت ارکان ابتدا دو عنصر خلق شد:
1- خلقت گرمی:
خداوند از گرمی¬ها عالم بالا را آفرید (ملائک ، آسمان¬ها و جن و …..)
2- خلقت سردی :
خداوند از سردی¬ها عالم نباتی را آفرید (زمین ، حیوانات ، گیاهان و ….)
در طب اسلامی به مجموعة اشیاء هم نسخ عنصر گفته می¬شود .
از ترکیب دو عنصر (گرمی و سردی) ، چهار عنصر (رکن) بوجود آمد .
از خلقت گرمی ؛
1- گرم و خشک ؛ معادل خورشید و آتش و انرژی است .
2- گرم و تر ؛ معادل عالی آن هوا (باد) است .
از خلقت سردی ؛
3- سرد و خشک ؛ تبلور عالی آن خاک است .
4- سرد و تر ؛ تبلور عالی آن آب است .
خداوند از خاک انسان را آفرید . سپس خاک و آب را بصورت گل در آورده و در معرض خورشید و هوا قرار داد و در آخر کار از روح خود به آن دمید (که همان رکن پنجم می¬باشد) . بنابراین در انسان 4 عنصر به همراه روح خدا وجود دارد .
با پیدایش 5 رکن بشر خلقت مهیا گردید :

اولین خقلت ، خلق گیاهان و دومین خلقت ، خلق حیوانات و سومین خلقت ، خلق انسان بود .
خلقت اول انسان با چهار رکن مادی و یک رکن معنوی صورت گرفت . مزاج خلق اول مزاجی معتدل است .
مزاج¬ها پنج دسته هستند :‌
1- مزاج معتدل : افرادی که دارای این مزاج هستند ، دارای اندام متوسط و درشتی سر و سینه متوسط، رفتار متعادل هستند و عشق و کینه در آنها معتدل است . ترس زیاد ندارند و بسیار شجاع و جسور نمی-باشند .
2- مزاج صفراوی :‌ به اصطلاح این افراد گرم و خشک هستند . به دلیل کاهش رطوبت بدن درشتی بدن کاهش می¬یابد و شخص لاغر می¬شود . چنین شخصی در حرکات سریع است ، عصبانیت وی آنی است و به سرعت هم آرام می¬شود فرد چربی نمی¬خورد و ترشی دوست دارد و معمولاً کم خوراک است .
3- مزاج دموی : این افراد دارای طبع گرم مرطوب می¬باشند ؛ دارای اندامی درشت و سینه¬ای پهن و سر درشت و چهره-ای گلگون می¬باشند .
4- مزاج بلغمی : این افراد دارای طبع سرد و مرطوب¬اند و اندامی درشت دارند ، پوست سفید و پف آلود دارند و همچنین دارای خلقی سرد هستند .
5- مزاج سودایی :‌ سرد و خشک¬اند . دارای اندامی باریک و کشیده هستند و پوستی خشک دارند . رفتار آرام دارند و اهل سازش¬اند . افرادی جدی و خودگرا هستند . در زندگی خود ریسک نمی¬کنند و کمتر دوست پیدا می¬کنند .
که این مرحله مزاج¬ها طبیعی بودند و اگر از این مرحله هر خلطی افزایش پیدا کند بیماری ایجاد می شود

/ 0 نظر / 7 بازدید