خشکی مزاج موجب گودی و سیاهی زیر چشم می شود،

در طب سنتی ایران سیاهی و گودی زیرچشم به
دو دلیل ژنتیک و افزایش خشکی مزاج است

در مواردی که کبودی زیر چشم افراد به صورت
ارثی باشد، معمولاً برطرف نمی‌شود و کبودی ارثی معمولاً کمرنگ‌تر است ولی کبودی که
بر اثر خشکی مزاج مغز ایجاد می‌شود، معمولاً تیره‌تر است

اگر مزاج مغز خشک شود، رطوبت کافی در مغز
تولید نمی‌شود چرا که چشم و پوست زیر آن به رطوبت نیاز دارد.

خشکی مغز موجب
گودی زیر چشم می‌شود

زمانی که به چشم رطوبت کافی نرسد پوست زیر
چشم جمع می‌شود و خشکی مزاج مغز موجب افزایش خلط سودا در خون می‌شود، سودا به رنگ
تیره است و در زیر چشم جمع می‌شود.

جمع شدن پوست زیر چشم موجب گودی و افزایش
خلط سودا در خون موجب سیاهی زیر چشم می‌شود و با اصلاح طبع می‌توان از گودی و سیاهی
زیر چشم کاست.

سودا، خون سیاه رنگی است که در طحال جمع شده است؛ در صورت
غلبه سودای خون طحال دارای عملکرد ضعیفی می‌شود و اضافی سودا وارد جریان خون شده و
موجب تیرگی پوست و خشک شدن آن می‌شود

/ 0 نظر / 32 بازدید