سر درد های میگرنی که بیشتر کاسه ای است و تمام سر را در بر می گیرند. گاهی فشار مقطعی به سر سردرد را آرام می کند و گاهی درد در سر جابه جا می شود و درد ایجاد می کند.
سردردهای سوداوی درمانشان مشکل و طولانی است.
درمان این افراد داروهای حل کننده ی سودا مانند سکنجبین ، حجامت عام ، حجامت سر ، حجامت ماستوئید می باشد یکی از درمان های مفید استفاده از زالو در پشت گوشها می باشد که گاهی نیاز به 3 الی 5 مرحله تکرار دارد.
زالو درمانی پشت گوشها و حجامت سر از درمان های مفید در بیماران تومور مغزی می باشد که باعث کوچک شدن تومور می شود هم چنین در بیماران CVA(بیماری عروق مغزی) نیز بسیار مفید بوده و باعث بهتر شدن وضعیت بیمار می گردد.
خون گرفتن از ورید صافن(Saphena)نیز مواد انباشته در سر را تخلیه می کند .
درمان بیماران سودایی:ورزش  ،پیاده روی به خصوص پیاده روی روی قلوه سنگ و شن ، مالش پاها بسیار موثر است چون بیشترین سودا در قسمت اندام انتهایی و پاها رسوب می کند که با راه رفتن روی قلوه سنگ باعث کنده شدن این سودا از محل می شود.
برای افراد دیابتیک که دچار دیابتیک foot  می باشند این درمان مفید است .
سودای روان :
اگر ناشی از خون سوخته باشد (دم تبدیل به سودا شده باشد) منجر به دیوانگی و جنون می شود و این افراد خوش هستند و حرفهای فرح بخش می زنند و آواز می خوانند .
اگر ناشی از بلغم سوخته باشد ، خیلی گریه می کنند و الفاظ منفی به کار می برند .
اگز از صفرای سوخته باشد هر دو حالت بالا دیده می شود گاهی شاد و سرخوش ، گاهی غمگین و منفی نگر.
رفتارهای عمومی افراد سوداوی :
- با افزایش سودا انسان خویشتن دوست می شود و خودگرا است و بخشندگی خیلی کم می شود و افراد خسیس می شوند از این رو افرادی هم که خیلی بخشنده و اهل کمک و خیر هستند با ورود به سن سودا کمی بخششان کم می شود.
افراد سوداوی ریزبینی و جزئی نگری دارند و در مسائل مالی بسیار خرده نگر می باشند بنابراین خست جلوه سودا می باشد اگر سودا در روان بالاتر برود نه تنها خود بخشش ندارند ، بلکه از بخشش دیگران نیز دچار ناراحتی میشوند .
خلق ، ابداع ، تراوش اندیشه ی راه گشا را از سوداوی نباید انتظار داشت ممکن است سوداوی ها ترجمه و مونتاژ اندیشه ها را داشته باشند ولی خود نمی توانند خلق کنند . ذهن سوداوی تحلیل گر در مدیریت افراد سوداوی را نباید در راس قرار داد چون این افراد عیوب را بزرگ می کنند و محاسن را منکر می شوند امانت دارهای خوبی هستند و وفادار هستند (صندوق دار بانک ها باید سوداوی باشند).
نگهداری از مخازن ، عتیقه ها و گنج ها باید به افراد سوداوی سپرده شود.
در افراد سوداوی : تمام تفکرات منفی است . احتمالات منفی را و شکست ها را بررسی می کنند (بلغمی ها انعطاف پذیری بیشتر نسبت به سوداوی ها دارند).
سوداویها دیر باورند ولی مسلک خود را شدیدا پای بندند

/ 0 نظر / 9 بازدید