انجیر

فارسی: انجیر     عربی: تین     فرانسه: Figuier     انگلیسی: Fig tree     لاتین: Ficus carica

 

ترکیب شیمایی:

در هریک صد گرم انجیر خام و خشک مواد زیر وجود دارد:

آب 3گرم، پروتئین 3/4 گرم، چربی 3/1 گرم، هیدراتهای کربن69 گرم، کلسیم 126میلی گرم، فسفر 77 میلی گرم، آهن3میلی گرم، سدیم 34 میلی گرم، پتاسیم 64 میلی گرم، تیامین 1/0 میلی گرم، ریبو فلاوین 1/0 میلی گرم، نیاسین 7/0 میلی گرم، قند، نشاسته، سلولز، آنزیم، آهک، مواد ازتی، منگنز، برم، کاروتن، و ... ویتامینهای A 80 واحد، B1, B2, B6 وجود دارد.

 

طبیعت:

گرم و تراست. و با سودایی مزاجها سازگاری بسیار خوبی دارد.

 

خواص درمانی:

1. خوردن انجیر حرارت دل(قلب) و جگر و تشنگی و عرق را تسکین می دهد.

2. انجیر دارای غدائیت بوده، طبع را لینت داده، مسهل ملایم می باشد.

3. انجیر قوه عصبی را ضعیف کرده، حرارت قلب را فرونشانده مانع غیظ و غضب می شود.

4. انجیر زود از معده گذشته بدن را چاق می کند و خوردن انجیر با اتیسون که چهل روز صبح بخورند در چاق کرده بدن های لاغر بیعدیل می باشد.

5. خوردن انجیر گیر، بند و یبوست جگر را دفع کرده ورم طحال و ورم بواسیر را فرو می نشاند.

6. انجیر شاش بند و ضعف مثانه را سودمند بوده، خفقان دل، سرفه، تنگ نفس، درد سینه و خشکی مری و ریه و قصبه سینه را رفع می کند.

7. انجیر را با گردو بخورند رفع ضرر زهر و سم نموده، سم خورده را کمک به بهبود می دهد. خوردن انجیر با بادام و پسته بهترین تنقلات بدن های ضعیف می باشد.

8. انجیر عقل و جوهر دماغ را زیاد می کند و غذای مورد علاقه فلاسفه بوده است.

9. افرادی که عادت به قولنج دارند و شکم دردهای سخت می گیرند و دارای یبوست نیز هستند(قولنج: شکم دردی که از گیر و سنگینی حاصل شده باشد).

10. هر شب شش دانه از آن را قاچ قاچ کنید و در آب نیمگرم بخیسانید و صبح ناشتا بخورید یبوست و ورم طحال و پروستات را درمان می کند.

11. خشک آن را در شیر بپزید و آن شیر را در دهان مزه مزه و قرقره کنید، آبسه دندان و ورم لثه راتحلیل می برد، ورمهای حلق و گلو درد کهنه و مزمن را درمان می کند(یک مشت انجیر خشک در یک لیتر شیر).

12. خشک آن را بسوزانید و سوخته آن را با کمی روغن بر سر خضاب کنید موهای سفید را مشکی می کند.

13. آن را له کنید با کمی عسل بصورت ضماد مصرف کنید لک و پیس و کبود شدگی زیر چشم را درمان می کند.

14. ضماد انجیر که آن را با زاج کوبیده ساخته باشند جهت زخم پا و مالیدن آن با خردل جهت خارش گوش و مالیدن مکرر آن با بوره ی ارمنی(نوعی نمک) لک و پیس و لکه های سیاه و بدرنگی پوست را بر طرف می کند.

15. چون انجیر را با آرد جو کوبیده ضماد کنند و بگذارند، ورم پشت گوش را رفع و دمل را باز می کند. چون با پوست انار آنرا کوبیده بگذارند، عضو سست شده و از کارافتاده را نیرو می آورد.

16. آب انجیر که با شنبلیله در آب جوش دم کنید و بخورید برای درمان خشونت سینه و در سینه و سرفه بسیار نافع است.

17. آب پخته و انجیر با سداب و اینسون باد شکن قوی بوده و گیر و بستگی معده و روده را باز می کند.

18. خاکستر سوزانده ی انجیر در سفید کرده دندان بی مانند و مقوی لثه و قاطع خونریزی آن می باشد.

19. مرهم انجیر: آنرا پخته با روغن موم، که موم را در روغن کنجد یا بادام یا روغن خوراکی ذوب کرده باشند، خمیر کرده بمالند، ترکیدگی هر نقطه از بدن که از سرما شده باشد علاج و چون همین ترکیب را رقیق تر کنند دل پیچه و درد روده را برطرف گرداند.

20. ضماد انجیر فارس که با سرکه و نمک آنرا کوبیده بگذارند زخمهای آبدار را خشک و زخم جای دندان سگ ها را بهبود می بخشد.

21. چون پخته انجیر کال را با برگ خشخاش کوبیده بگذارند استخوان ریزه را که در میان زخم مانده باشد بیرون می آورد.

22. شیره ی انجیر مسهل قوی و خوردن زیاد آن خطرناک می باشد. گشوده را قبض و هر بسته را باز می کند.

23. برداشتن انجیر فارس با زرده تخم مرغ که کوبیده، زنان در پارچه نازک بخود برگیرند باعث باز شدن حیض و بیرون آمدن جنین می شود و رحم را از کثافات پاک می سازد.

24. ضماد کوبیده فارس با تخم شنبلیله جهت نقرس سرد و با آرد جو پاک کننده جراحت سودای زخم شده و مالیدن آن بر موضع لک و پیس(برص، بهق) و مثل آن، آنرا همرنگ و تمیز گرداند.

25. سائیده انجیر فارس جهت قطع زگیل(ثالیل) مفید است.

26. انجیر فارس کوبیده را با آب جوشانده ی پوست سبز کرده خمیر کنید و شیافهایی دست کنید و شبی یک عدد شیاف نمایید. بواسیر دکمه ای و بواسیر بادی و بواسیر خونی را درمان کند.

27. شیره ی درخت انجیر را پای دندان تزریق کنید عصب را می کشد.

28. شیره انجیر را بر روی زگیل، میخچه و کک مک و خال گوشتی هر روز 3 بار بمالید و تا بهبودی کامل ادامه دهید.

29. چون برگ خشک انجیر را سائیده با سرکه آمیخته بمالید زبری و خشونت پوست را برطرف و مالیدن آن با آب بر سر جلوگیری از ریختن موی سر می کند.

30. مالیدن یا بستن پخته برگ انجیر تقویت استخوان ضرب دیده می کند.

31. پوست شاخه های جوان انجیر و تازه آن را بکنید و بجوشانید و آبش را بنوشید، اسهال ساده و اسهال خونی را درمان می کند.

فی الجمله تمام اعضای انجیر خاصه خود آن را خواصی در غش و جنون و سردرد، وسواس و کندی ذهن می باشد، مانند اینکه چون هر روز مشتی انجیر در سرکه خیسانده و روز دیگر پنج دانه از آن بخورند و از آن کوبیده بر محل طحال بمالند باعث رفع ورم و درد و رنج طحال می شود.

نکته: زیاد خوردن آن مخصوصاً در گرم مزاجها مضر جگر، خاصه جگرهای ضعیف می باشد، و رفع ضرر آن گردو و پونه و سنکجبین است.

 

بسیاری از مادران صبحها به فرزندانشان انجیر می دهند تا باهوش شوند. چه بسیار کسانی هستند که در زمستان انجیر خیسانده و برای اشتها به کودکان می خورانند.

[دانش امروز به همه این مطالب صحه می گذارد زیرا فسفر زیاد باعث پرورش هوش و حافظه و پتاسیم برای کم خونی و بی اشتهایی، داشتن آهن و کلسیم و ویتامین A, B ,PP, B6 و در ویتامین C نشان از اهیمت این گیاه می باشد].

/ 0 نظر / 6 بازدید