یک لیوان آب را نیم ساعت قبل از غذا  ویک لیوان را5/2 ساعت بعد از غذا بخورید.هر لیوان آب را در سه جرعه بنوشید و بین هر جرعه یک نفس بکشید.

- بین غذا آب نخورید و آب را یکدفعه سر نکشید

/ 0 نظر / 6 بازدید