آیا حجامت به بیماری های سخت نظیر مشکلات قلبی پاسخ می دهد؟


ابوعلی سینا در این باره می گوید:

"هر کسی بر اثر سکته ی قلبی مرد تا 72 ساعت او را دفن نکنید، اگر درمانی داشته باشد "حجامت" است. حجامت قلب او را به کار می اندازد، لیکن مغز مرده است و عطسه آور بدهید، قلب و مغز به هم مرتبط و حیات به جان وی برمی گردد".

/ 0 نظر / 6 بازدید