ترکیبات : دارای طبع  گرم بوده ، ماده سمی این گیاه ماده « داتورین » است . داتورین از سه آلکالوئید آتروپین ، هیوسیامین و اسکوپولامین تشکیل یافته است که این آلکالوئید ها در نبات به حالت ترکیب با اسید مالیک ، اسید اتروپیم و اسید داتوریک وجود دارد .

خواص درمانی : دارای اثر قوی افیونی و مخدر ، تسکین دهنده قوی درد ، آرامش بخش ، ایجاد اثرات غیر ارادی در فرد حادثه دیده ،  دود این گیاه دارای اثرات ضد آسم  ، ضد سرماخوردگی و سرفه و شیره موجود در صاقه این گیاه موجب باز ماندن مردمک چشم می شود.

 

توصیه ها و تجویز :

جوشانده : جوشانده این گیاه به مقدار کم در افراد حادثه دیده اعصاب ارادی انسان را برای مدتی غیر ارادی می کند ، برگها حاوی الکالوئیدهای تروپان در ساخت سیگار های ضد تنگی نفس کاربرد دارند ، دود حاصل از استنشاق برگ های گیاه اثر قوی افیونی و مخدر دارد و توهم و دوبینی از نتایج آنست .

 

این گیاه دارای ارزش دارویی و پزشکی بوده  مشروط بر آنکه به مقدار دقیق و حساب شده و تحت نظر پزشک مصرف شود ، استنشاق دراز مدت دود حاصل از سوختن برگهای این گیاه موجب اعتیاد در فرد می گردد.

 

هیچگاه گیاهی را بدون آگاهی از خواص آن مورد استفاده قرار ندهید ، برخی گیاهان دارای واکنش های خاص داروئی هستند ، لطفا قبل از مصرف گیاهان داروئی با پزشک مربوطه مشاوره انجام دهید.

 

در طب سنتی آذربایجان (ترکه داوا) مصرف زیاده از حد این گیاه را موجب دیوانگی فرد دانسته اند ، و آن را گیاهی تسکین دهنده درد و مخدر بخصوص دود حاصل از سوختن بذور این گیاه را عامل کاهش درد بیماران دانسته اند .

 

بات بات(Datura stramonium )

 

از خانواده : سیبزمینیان  Solanaceae

دامنه انتشار و محل های عمده رویش این گیاه : این گیاه  بومی  ایران  بوده و اکثرا در زمینهای بایر, کنار جاده ، داخل پارکها و نزدیک مناطق مسکونی در ارتفاعات کم تا نسبتاً زیاد در بیشتر مناطق معتدله کشور یافت می شود .

 ..

/ 0 نظر / 7 بازدید