بازتاب‌های روانی و رفتاری در افراد بلغمی :

 

1.   گرایش به علوم عقلی و ریاضیات

2.   حسابگر و محتاط

3.   بد بهار و بد زمستان

4.   منطقی و عاقل

5.   میانه‌‌رو، محتاط و گاهی ترسو

6.   تجارت پیشه

7.   آرام ، منزوی و دارای حرکات کند

8.   گذشته نگر

9.   ظریف و ریزبین و حساس

10. منظم و دقیق

11. دارای استعداد افسردگی

12. بدون استعداد ریسک

13. اهل سازش و بی اراده

14. درون گرا و منفی‌باف

15. نیازمند محبت

16. کینه‌توز

17. فراموش‌کار و کندذهن

18. بی علاقه به یادگیری

19. میل و توان جنسی بسیار کم

     20. راحت و بی قیب اکثر مسایل

/ 0 نظر / 6 بازدید