پوستخشک و بدون رطوبت و دارای منافذ متوسط ، رگ های دست پنهان است ، رنگ پوستتیره است ، رنگ چشم (سفیدی) سفید تیره است. رنگ مردمک میشی و قهوه‌ای است. موی سر، خشک و ضخیم یا  مجعد است ، رنگ مو، سیاه مات و جوگندمی است و فردسوداوی معمولاً کم مو است

/ 0 نظر / 7 بازدید