به زبان خود از زوایای زیر نگاه کنید و کلیدها و
ابزار تشخیص بیماری ها را مشاهده کنید:

 

 

الف) بدنه
زبان:

رنگ زبان (
سفید/زرد/قرمز/کمرنگ/....)

سایز/شکل ( پهن/باریک/نوک
تیز/نازک/کلفت/ورم کرده/...)

بافت  ( شل/سفت/سخت/ کج/ترک
دار/...)

رطوبت ( نمدار/آبکی/ آبچک/
خشک/...)

لرزش و تحرک ( ثابت/ لرزان/موجی
شکل/...)

این عوامل کلید بیماری های مزمن وطولانی
مدت است

ب) پوشش
زبان:

رنگ پوشش (
سفید/زرد/قرمز/آبی/سیاه/سبز/...)

کلفتی پوشش (
نازک/کلفت/..)

رطوبت ( نمدار/آبکی/ آبچک/
خشک/...)

میزان توزیع و گستردگی پوشش ( یکجا/همه
جا/ لکه لکه/..)

این عوامل نشاندهنده بیماری های فعلی
درگیر با انسان و میزان شدت آنها است

ج) مزه
زبان:

بی
مزه/شیرین/شور/تلخ

این عوامل نشاندهنده کارکرد کبد
،صفرا،طحال، معده هستند

نگاهی به زبان و
تشخیص بیماری های داخلی از دید طب چینی

 

 

 

 

بر اساس طب چینی هر قسمت از زبان نماینده
قسمتی از اعضاء قلب، کبد،ریه،کلیه و طحال و سیستم های درونی آن
است.

در نقشه فوق که از یک سایت خارجی گرفته
شده است که خیلی جالب ترسیم شده است ،  و می توان موارد زیر را استخراج
نمود:

 


1- تمامی نقشه فوق شکل یک سطح از زبان
است که فرد آن را در آینه میبیند.

2- نقشه اعضاء و جوارح بدن را در آن
پیاده کرده است.

·          ششها ،right
and left lungs

·          قلب ، heart

·          کبد ، liver

·          طحال، spleen

·          معده ، stomach

·          لوزالمعده ، pancreas

·          روده های کوچک و بزرگ ، intestines

·          کلیه ها ، kidney

·          راست روده و مقعد ،rectum

·          یک قسمت دیگر هم در زیر زبان
قراردارد که مربوط به کیفیت خون در گردش است که نشان داده نشده
است.

3-     
این تقسیم بندی تقریباً حالت چیدمان اندام انسان را دارد.
یعنی همان موقعیتی را نشان میدهد که در بدن ما جایگاه
دارد.

4-     
یک فضاهای خالی نیز دیده میشود که مرز تفکیکی اجزاء است این
مرز در حقیقت نقطه تداخل اجزا است که در هم ادغام شده
است.

5-     
در فضاهای خالی اجزایی دیگر نیز وجود دارند که در شماره های
بعدی توضیح داده می شوند.

6-     
اگر توجه شود در اجزایی که حرارت زا هستند در جلو زبان و
اجزایی که تحلیل پذیر بوده و یا منبع رطوبت هستند در انتهای زبان
قراردارند.

7-     
اگر توجه شوند سطح روی زبان نشاندهنده تمامی حالات اعضاء فوق
هستند.

حال اگر بحث شماره یک را خوانده باشیم و
به آن کلیدهای تشخیص بیماری را در هر موقعیتی از زبان توجه کنیم میتوان به حالت و
چگونگی آن جزء پی برد

 

 

نگاهی به زبان و
تشخیص بیماری های داخلی از دید طب چینی

 

چگونه
زبان بیمار را مورد بررسی قراردهیم:

برای اینکه بتوانیم بیماری فرد را تشخیص
دهیم لازم است که زبان او را مورد بررسی وبازبینی قرار دهیم . اما این بررسی باید
با در نظر گرفتن شرایط ذیل باشد تا ما در تشخیص مرض دچار اشتباه
نکند:

1)     اگر ممکن است مشاهده در نور روز باشد. نور
ضعیف یا نوری که از یک منبع رنگی متصاعد میگردد در تشخیصمان اشکال وارد
میکند.

2)    غذایی
که فرد قبل از بررسی زبان خورده است تاثیر گذار است. غذای گرم یا سرد ممکن است
زبانرا  قرمزتراز آنچه است ، نشان دهد. بعضی غذاهها برپوشش و سطح زبان تاثیر
گذارند. مثل ترشی و یا خربزه.

3)     اگر پوشش زبان زرد رنگ است ، توجه به
اعتیاد فرد از لحاظ سیگار یا الکل نماییم.

4)    از شخص
بپرسید آیا با زبانش هم کلنجار می رود ، چون بعضی عادت زبان خود رابه دندانها یا
کناره های دهان دائماً بمالند و این موجب خراش یا تغییر فرم یا رنگ
میگردد.

5)    از بیمار بخواهید دهان خود را کاملاً
بازنموده و زبان رابطور کشیده بیرون آورده و بسمت پایین خم نماید بطوریکه بتوان تا
انتها وریشه زبان را دید.

6)     از
کشیدن زبان ویا بیرون نگه  داشتن آن برای مدت طولانی بپرهیزید که موجب قرمز شدن و
یا خشک شدن رطوبت آن میگردد.

7)     اول به پوشش زبان توجه کنید ، این توجه از
ابتدا یا نوک شروع گردد و تا انتهای زبان ادامه
یابد.

8)     سپس به
بدنه زبان توجه کنید ، این توجه از ابتدا یا نوک شروع گردد و تا انتهای زبان ادامه
یابد.

9)    اگر پوشش خیلی زمخت و کلفت بود بطوریکه در
بازدید بدنه زبان دچار مشکل شدید، سعی کنید بوسیله خراش دادن با رعایت کلیه جوانب ،
پوشش را پاک کنید.این خراش موجب قرمزی زبان
نگردد.

 

نگاهی به زبان و
تشخیص بیماری های داخلی از دید طب چینی

 

حال بایستی بدانیم که زبان طبیعی از چه ویژگی هایی برخوردار است

نشانه های یک زبان
نرمال از شش زاویه دید:

1-
درخشندگی(Shin):

یک زبان طبیعی می بایست زبان سرزنده
بهمراه رنگی پرجلوه وفروزنده باشد.

2- شکل و
وضعیت(Shape & Bearing):

یک زبان طبیعی نبایستی متورم یا قرمز
سفیدک زده باشد. از لحاظ وضعیت ظاهری نبایستی ترک داریا سوراخ ویا برروی آن برآمدگی
هایی همچون کلوخه وشکل میوه توتن فرنگی باشد.

3- رنگ بدنه
زبان(Color of Body):

زبان تیری است که از تفنگ قلب شلیک شده
است لذا نشاندهنده کیفیت خون در جریان است( کم خونی،غلظت خون،بیماریهای خونیو ..).
زبان بایستی دارای رنگ قرمز کمرنگ و تازه باشد شبیه گوشت تازه و
سالم.

4-
پوشش(Coat):

پوششی که بر روی زبان ایجاد میگردد
نمایانگر چگونگی کارکرد جهاز هاضمه ومعده است. زبان نرمال بایستی دارای پوششی نازک
و متمایل به سفیدی باشد که هرچه به انتها و ریشه زبان میرویم ضخامت این پوشش بیشتر
است. البته این پوشش به حدی  نیست که بر رنگ زبان غلبه کرده باشد. البته زبان بی
پوشش و کاملاً صیقلی زبانی طبیعی نیست اما فرد دارنده آن معده ای سالم تر از معده
فرد با پوشش سفید و زمخت دارد.

5-
رطوبت(Moisture):

سرچشمه رطوبت موجود در زبان معده است و
نشاندهنده بلغم معده است.اگرچه کارکرد طحال را هم نشان میدهد. رطوبت زبان نرمال
نبایستی بحدی باشد که موجب کف کردگی، ایجاد حباب در دهان، ایجاد یک شیار کف در دهان
بهنگام نشان دادن آن و یا موجب آب ریزی از دهان به روی بالش گردد. و از طرفی نبایست
در دهان احساس خشکی وخفگی گردد و احساس عطش
نماییم.

6- رگهای زیر
زبان(Vessels):

دو رگ زیر زبان وجود دارد که چگونگی گردش
خون در یدن را نشان میدهد. این دو رگ بایستی نرم و کشیده و برنگ سیاه متمایل به آبی
باشد. اطراف و انتهای آن بایست قرمز کمرنگ و شبیه سطح زبان
باشد.

 

راستی تابحال با یک
زبان طبیعی نرمال برخورد کرده اید؟

به زبان یک نوزاد
چند ماهه شیرخوار و یا یک کودک سالم نگاه کنید.

 

بررسی زبان از زاویه میزان رطوبت آن

 

رطوبت در زبان طیفی از عدم رطوبت یا خشکی
تا حد آبکی وجود دارد:


رطوبت در دهان نشاندهنده میزان حرارت
غریزی بدن است . در حالت کلی میزان رطوبت موجود در دهان رابطه عکس با حرارت موجود
بدن دارد.

رطوبت موجود روی
زبان به سه قسمت تقسیم میگردد:

 

 

1-      زبان خشک

 

زبان خشک
به تنهایی نشاندهنده غلبه حرارت در بدن ناشی از بیماری ویا وجود طبایع دموی و
صفرایی بدن است و یا قسمتی از بدن دچار حرارت بیش از حد شده است که سایر نشانه ها
ما را به آن قسمت هدایت میکند. در صورت وجود چنین حالتی بهتر است اندام گرما زای
بدن مثل فلب، کبد و صفرا و... را مورد بررسی قرار دهیم

 

2-     زبان
مرطوب

 

زبان
مرطوب نشاندهنده تعادل بدن است.


3-   زبان
خیس

 

زبان خیس و آبکی  که در مراحل معمولی
رگه هایی از کف وبزاق بر روی زبان دیده میشود و در حالات شدید فرد دچار آبریزش
دایمی از دهان است نشاندهنده طبع سرد و وجود بلغم در معده است. در صورت وجود چنین
حالتی عدم کارکرد کبد و معده و مجاری ادراری بایستی مورد توجه و بازبینی قرار گیرند

/ 2 نظر / 147 بازدید
فر

طب چینه دیگه چیه بابا بیا تو طب سنتی اسلامی که همه چی اونجاست دنبال چی میگردی؟

فائزه زارعی

خوب بود اطلاعات بد نبود دستتون درد نکنه. دوستمون درست گف ت طب سنتی اسلامی اگه از اونم بود بهتر میشد مرسی[ماچ][گل]