خشکى دهنده ها (زیاد شدن املاح بدن )
عوامل زیر باعث خشکى مزاج مى گردد.
جنبش ، شب زنده دارى زیاد، تخلیه زیاد، زیاده روى در نیروى جنسى ، کمى غذا و غذاى خشک داروهاى خشکى دهنده حرکات زیاد نفسانى از هر نوع بطور متوالى و به حد افراط، تماس با خشکى دهنده ها شستشو با آبهاى قابض ، سردى یخ ‌زننده که نمى گذارد غذا به اندام برسد تماس با هر چیز بسیار گرم زیرا تحلیل رفتن بیش از حد مى دهد، شستشوى زیاد بدنThe Generous Student

/ 0 نظر / 6 بازدید