بازتاب روانی و رفتاری در افراد صفراوی :

1.     علاقمندبه ادبیات و ریاضیات

2.     دارای استعداد خشونت و بدخلقی

3.     پائیز و زمستانرا دوست دارند

4.     گاهی عاشق و گاهی فارغ

5.     گاهی با اراده ، گاهی سست

6.     گاهی پرانرژی گاهی کم‌انرژی

7.     دارای استعداد معنوی به صورت مقطعی

8.     تندو تیز و بی قرار

9.     گاهی پر جرأت و گاهی آرام

10.پرخاشگر

11.ناآرام ودودل

12.گاهاً باعث رنجش دیگران می‌شود

13.تیزبین و دقیق در برخی ابعاد

14.مقید به اصول ، منظم و حساس

15.آینده‌نگر و گاهاً خیالباف و دقیق درتصمیم‌گیری

16.حاضرجواب و باهوش

17.گاهاً سخاوتمند

18.میل بالای جنسی وتوان جنسی متغیر

19.سریع ، چالاک و پرانرژی

20.پرحرف

/ 1 نظر / 6 بازدید

قربون کس شما برم نکنه شما مزاج گرم وخشک هستی