-صفرا:ماده ایست که توسط کبد ترشح می شود و در هضم غذا اثر به سزایی دارد. در طب قدیم صفرا را با توجه به خواصی که داردگرم و خشک می دانند و اثر آتش را که گرم و خشک است،دارد.یعنی صفرا اثر گرم وخشکی در بدن ایجاد کرده و دمای آن را بالا می برد.

2-خون:یا مایه ی حیات که در بدن آدمی جریان داردو کار آن رساندن اکسیژن به بافتها و دفع گازهای زاید بدن است.خون از نظر طبیعت گرم وتر است وبه طور خودکار دمای خود راتنظیم میکند و همیشه حالت گرم دارد و چون به صورت مایع و روان است،تر یا مرطوب است.

3-بلغم:مایعی است شبیه سفیده تخم مرغ که در بدن تولید می شود و اگر زیاد تولید شود،ایجاد سستی و رخوت وکسالت می کند.در این حالت رطوبت بدن زیاد می شود.بلغم از نظر طبیعت،سردو تر است.وظیفه این خلط دفاع از بدن است.نشاط انسان بستگی به تعادل این اخلاط دارد که طب مدرن آن را سیستم لنف می نامد. مصرف غذاهای سردی بخش این سیستم را بیش از فعال می کند وموجب می شود که یکی از گلبول های سفید به نام اریتروسیت بیش از حد تولید شود.رسوب اریتروسیت ها در مفاصل باعث بیماری رماتیسم مفصلی می شود.

4-سودا:یکی دیگر از اخلاط اربعه و از نظر طب قدیم سرد وخشک است وزیاد شدن آن در بدن باعث به وجود آمدن برخی از نابسامانی ها از جمله خیالات واوهام به خصوص افسردگی و دیدن کابوس در هنگام خواب ودر نهایت ترس واضطراب شدید می شود.سودا در طحال انسان تولید می شود.

عناصر اربعه/ طبع /اخلاط اربعه/ مزه دهان/ رنگ زبان آتش /گرم و خشک /صفرا /تلخ /زرد هوا/ گرم وتر/ خون/ شیرین/ قرمز آب /سردوتر/ بلغم /ترش /سفید خاک/ سردوخشک/ سودا /شور /سیاه

/ 0 نظر / 7 بازدید