مزاج و سال‌های عمر

ارتباط تنگاتنگی مابین سال‌های عمر انسان و مزاج او وجود دارد.

  • کودکی، مزاج کودک گرم و تر است (خون).
  • جوانی، جوانان مزاجی گرم و خشک دارند (صفراء).
  • میانسالی، مزاج در میانسالها سرد و خشک است (سوداء).
  • پیری، در پیری مزاج شخص به طرف سردی و تری می‌گراید (بلغم).


در این تقسیم بندی اختلاف نظرهایی وجود دارد

/ 1 نظر / 22 بازدید
behnam

عاليه واقعا دست مريزا به شما مطالب خيلي خوب بود