فلزات نیز سردی و گرمی دارند . این دما و سرما از طریق تماس با آن فلز به تن سرایت می‌کند . و گاهی اثرات بسیار عمیقی در بدن باقی می‌گذارد تا حدی که جبران آن بسیار دشوار است.
مثلا سرب سرد است و آنقدر سردی آن عمیق است که اگر یک قطعه سرب را بر کمر مردی ببندیم نابارور می‌گردد.
طلا یک فلز بسیار گرم است ، نقر سرد است ، مس گرم است ، روی سرد است ، آهن سرد است ، گوگرد گرم و خشک است ، جیوه گرم و خشک است ، فلزات ترکیبی مانند برنج گرم است ، آلومینیوم سرد است ، چدن سرد است


/ 0 نظر / 26 بازدید